Σάββατο 23 Ιανουαρίου 2021
22:49
Τα νέα Βάρης,
Βούλας & Βουλιαγμένης
728x90
Ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση συνολικά 6158 φωτιστικών σωμάτων LED στο Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης καθώς και η πλατφόρμα τηλεδιαχείρισης του δικτύου η οποία δίνει στις υπηρεσίες του Δήμου πολλές νέες δυνατότητες ελέγχου και χειρισμού του δημοτικού οδοφωτισμού.

Θυμίζουμε πως ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης είναι ο πρώτος δήμος της χώρας που ολοκλήρωσε την εγκατάσταση τέτοιου είδους δικτύου το οποίο παρέχει σειρά πλεονεκτημάτων σε σχέση με τους λαμπτήρες παλαιάς τεχνολογίας. Ενδεικτικά αναφέρουμε τη μεγάλη εξοικονόμηση ενέργειας καθώς το νέο δίκτυο εξοικονομεί περίπου το 50% του ρεύματος σε σχέση με τον παλαιού τύπου, ενώ παρέχει 65% περισσότερη φωτεινότητα. Ο συγκεκριμένος τύπος λαμπτήρων έχει μεγάλη διάρκεια ζωής με αποτέλεσμα να είναι πολύ πιο αξιόπιστο από το σημερινό δίκτυο και σε κάθε περίπτωση καλύπτεται από εταιρική εγγύηση οχτώ ετών, γεγονός που θα επιφέρει ακόμα μεγαλύτερη εξοικονόμηση χρημάτων από το δημοτικό ταμείο καθώς με το προηγούμενο δίκτυο ο Δήμος δαπανούσε περίπου 40.000 € ετησίως για την αντικατάσταση καμένων λαμπτήρων.

2led.jpg

Επιπλέον, τα νέα φωτιστικά είναι συνδεδεμένα μεταξύ τους με ασύρματη τεχνολογία και ελέγχονται κεντρικά με αποτέλεσμα οι υπηρεσίες του Δήμου να έχουν εικόνα της κατάστασης του οδοφωτισμού σε πραγματικό χρόνο ενώ το δίκτυο προσφέρεται για την προσθήκη πολλών «έξυπνων» εφαρμογών και ήδη ο Δήμος εξετάζει τις λύσεις που προτείνονται.

Από τις 18.00 σήμερα Τρίτη 12 Φεβρουαρίου, οι τεχνικοί της εταιρείας «Globiled» που εγκατάστησε το δίκτυο θα κάνουν τις τελικές δοκιμές του συστήματος τηλεδιαχείρισης για να μπορέσει να γίνει η μετάβαση από την πιλοτική – προσωρινή λειτουργία στην μόνιμη, με αποτέλεσμα να υπάρχει ενδεχόμενο να παρατηρηθούν διακοπές ολίγων δευτερολέπτων στον οδοφωτισμό τις απογευματινές ώρες.
Δημοσιεύθηκε στην κατηγορία Τοπικά
Ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης μειώνει τα Δημοτικά Τέλη και το Δημοτικό Φόρο για απόρους, άτομα με ειδικές ανάγκες, πολύτεκνους, τρίτεκνους, μονογονεϊκές οικογένειες και μακροχρόνια ανέργους για το 2019.

Οι κατηγορίες αφορούν:

1. ΑΤΟΜΑ ΕΥΡΙΣΚΟΜΕΝΑ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΤΩΧΕΙΑΣ (ΑΠΟΡΟΙ)

Άποροι θεωρούνται τα άτομα που βάσει κριτηρίων και σχετικών αποδεικτικών στοιχείων, βρίσκονται σε κατάσταση φτώχειας ή απειλούνται από φτώχεια.

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ :
Εισόδημα μέχρι 6.000,00 €.
Η πρώτη κατοικία, ιδιόκτητη ή μισθωμένη, να είναι έως 170 τ.μ., μη συμπεριλαμβανομένων των βοηθητικών χώρων (π.χ. υπόγεια, αποθήκες, χώροι στάθμευσης κλπ). Η πρώτη και κύρια κατοικία του δικαιούχου να βρίσκεται εντός των ορίων του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης.


2. ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ (ΑΜΕΑ) - ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 67% & ΑΝΩ

Άτομα με ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ) είναι τα άτομα που έχουν μόνιμες ή προσωρινές βλάβες, ανικανότητες, αδυναμίες, αναπηρίες ή συνδυασμό των παραπάνω, που προέρχονται από φυσική, ψυχική ή νοητική ανεπάρκεια. Άτομα με μόνιμη ανικανότητα είναι οι κινητικοί ανάπηροι, οι τυφλοί, οι κωφοί, όσοι έχουν δυσκολία στην αντίληψη, την επικοινωνία και την προσαρμογή και οι ασθενείς από επιληψία, ανεπάρκεια νεφρού, καρδιοπάθειες κλπ., και γενικά οποιαδήποτε ασθένεια με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω με απόφαση από το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.).

Ωστόσο, εάν οι πολίτες έχουν αποφάσεις χορήγησης ποσοστών αναπηρίας από Υγειονομικές Επιτροπές που έχουν εκδοθεί πριν την 1/9/2011 και πρόκειται για επ' αόριστον, δεν απαιτείται οι ενδιαφερόμενοι να εξετάζονται εκ νέου από τις Υγειονομικές Επιτροπές των ΚΕ.Π.Α. Εάν όμως οι αποφάσεις των Υγειονομικών Επιτροπών έχουν ημερομηνία λήξης, τότε απαιτείται η εξέτασή τους από Υγειονομικές Επιτροπές του ΚΕ.Π.Α. και η προσκόμιση της νέας πιστοποίησης από ΚΕΠΑ

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ:
Το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα να είναι:
α) μέχρι 30.000,00€ ή
β) από 30.001,00€ έως 50.000,00€
Η πρώτη κατοικία, ιδιόκτητη ή μισθωμένη, να είναι έως 170 τ.μ. Μη συμπεριλαμβανομένων των βοηθητικών χώρων (π.χ. υπόγεια, αποθήκες, χώροι στάθμευσης κλπ).
Η πρώτη και κύρια κατοικία του δικαιούχου να βρίσκεται εντός των ορίων του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης.

ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΑΠΗΡΑ ΤΕΚΝΑ :
Ισχύουν τα ανωτέρω καθώς και :
Να είναι άγαμα
Να μην εργάζονται
Να μην νοσηλεύονται σε ίδρυμα με δαπάνη ασφαλιστικού ή άλλου δημόσιου φορέα.

3. ΟΙ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ & ΟΙ ΕΧΟΝΤΕΣ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ:
Το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα να είναι:
α) μικρότερο των 30.000,00€ που προσαυξάνεται κατά 6.000,00€ για το πέμπτο παιδί και 5.000,00€ για κάθε παιδί πέραν του πέμπτου, ή
β) από 30.001,00€ έως 50.000,00€ που προσαυξάνεται κατά 6.000,00€ για το πέμπτο παιδί και 5.000€ για κάθε παιδί πέραν του πέμπτου.
Η πρώτη κατοικία, ιδιόκτητη ή μισθωμένη, να είναι έως 170 τ.μ. για οικογένεια που έχει μέχρι τρία (3) τέκνα, μη συμπεριλαμβανομένων των βοηθητικών χώρων (π.χ. υπόγεια, αποθήκες, χώροι στάθμευσης κλπ).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για οικογένεια με πάνω από τρία (3) τέκνα τα τετραγωνικά μέτρα θα προσαυξάνονται ανά δεκαπέντε (15) τ.μ. (πλέον των 170 τ.μ.) για κάθε τέκνο (πλέον των τριών τέκνων), μη συμπεριλαμβανομένων των βοηθητικών χώρων (π.χ. υπόγεια, αποθήκες, χώροι στάθμευσης κλπ).
Η πρώτη και κύρια κατοικία του δικαιούχου να βρίσκεται εντός των ορίων του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης.

4. ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ

Ως μονογονέας νοείται ο γονέας εκείνος ο οποίος, ασκεί εν τοις πράγμασι και κατ’ αποκλειστικότητα ή μετά από σχετική ανάθεση τη γονική μέριμνα ενός ή περισσότερων ανήλικων τέκνων. Το δικαίωμα αυτό ασκείται από τον γονέα και μετά την ενηλικίωση των τέκνων και μέχρι τη συμπλήρωση του 25ου έτους της ηλικίας τους, εφόσον τα παιδιά είναι άγαμα και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό τρίτο (23ο) έτος της ηλικίας τους ή σπουδάζουν ή εκπληρώνουν τις στρατιωτικές υποχρεώσεις και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο (25ο) έτος της ηλικίας τους (άρθρο 6, παρ. 2, του ν. 3454/06 & παρ. 6 του άρθρου 29 του Ν. 3838/2010).
Ενδεικτικές περιπτώσεις: χηρεία μονογονέα, άγαμη μητέρα με τέκνο χωρίς αναγνώριση από τον πατέρα, έκπτωση του άλλου γονέα από την άσκηση της γονικής μέριμνας, αφαίρεση γονικής μέριμνας του άλλου γονέα λόγω κακής άσκησης κ.λ.π.

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ:
Το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα να είναι:
α) μικρότερο των 30.000,00€ που προσαυξάνεται κατά 6.000,00€ για το πέμπτο παιδί και 5.000,00€ για κάθε παιδί πέραν του πέμπτου, ή
β) από 30.001,00€ έως 50.000,00€ που προσαυξάνεται κατά 6.000,00€ για το πέμπτο παιδί και 5.000,00€ για κάθε παιδί πέραν του πέμπτου.
Η πρώτη κατοικία, ιδιόκτητη ή μισθωμένη, να είναι έως 170 τ.μ. για οικογένεια που έχει μέχρι τρία (3) τέκνα, μη συμπεριλαμβανομένων των βοηθητικών χώρων (π.χ. υπόγεια, αποθήκες, χώροι στάθμευσης κλπ).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για οικογένεια με πάνω από τρία (3) τέκνα τα τετραγωνικά μέτρα θα προσαυξάνονται ανά δεκαπέντε (15) τ.μ. (πλέον των 170 τ.μ.) για κάθε τέκνο (πλέον των τριών τέκνων), μη συμπεριλαμβανομένων των βοηθητικών χώρων (π.χ. υπόγεια, αποθήκες, χώροι στάθμευσης κλπ).
Η πρώτη και κύρια κατοικία του δικαιούχου να βρίσκεται εντός των ορίων του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης.

5. ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ:
Το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα να είναι:
α) μικρότερο των 25.000,00 ή
β) από 25.001,00€ έως 45.000,00€ .
Η πρώτη κατοικία, ιδιόκτητη ή μισθωμένη, να είναι έως 170 τ.μ., μη συμπεριλαμβανομένων των βοηθητικών χώρων (π.χ. υπόγεια, αποθήκες, χώροι στάθμευσης κλπ).
Η πρώτη και κύρια κατοικία του δικαιούχου να βρίσκεται εντός των ορίων του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης.

6.ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΟΙ

Οικογένεια μακροχρόνια ανέργων (και οι δύο σύζυγοι άνεργοι με ανήλικα τέκνα) που έχουν συμπληρώσει αδιαλείπτως επί 12μηνο εγγραφή στον ΟΑΕΔ.

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ :
Το ετήσιο εισόδημα να είναι:
α) έως 6.000€, προσαυξημένο κατά 6.000€ για τον/την σύζυγο και κατά 1.000€ για κάθε τέκνο ή
β) έως 8.000€, προσαυξημένο κατά 8.000€ για τον/την σύζυγο και κατά 1.500€ για κάθε τέκνο
Η πρώτη κατοικία, ιδιόκτητη ή μισθωμένη, να είναι έως 170 τ.μ., μη συμπεριλαμβανομένων των βοηθητικών χώρων (π.χ. υπόγεια, αποθήκες, χώροι στάθμευσης κλπ).
Η πρώτη και κύρια κατοικία του δικαιούχου να βρίσκεται εντός των ορίων του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης.
Δημοσιεύθηκε στην κατηγορία Νέα του δήμου
Η αλματώδης ανάπτυξη των τηλεπικοινωνιών και η διάδοση της χρήσης κινητής τηλεφωνίας έχει ως συνέπεια την εγκατάσταση μεγάλου αριθμού σταθμών βάσης κινητής τηλεφωνίας (κεραιών) σε αρκετές περιοχές του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης.

Η τοποθέτηση κεραιών, κυρίως πάνω σε δώματα και ταράτσες πολυκατοικιών, αλλά και σε περιοχές που βρίσκονται κοντά σε σχολεία, νοσοκομεία, πάρκα, δημιουργεί την ανάγκη ελέγχου τόσο της νομιμότητας εγκατάστασης των κεραιών αυτών όσο και των πιθανών υπερβάσεων στην εκπεμπόμενη ακτινοβολία.

Ο Δήμαρχος Γρηγόρης Κωνσταντέλλος αναφέρθηκε στο θέμα σε πρόσφατο δημοτικό συμβούλιο τονίζοντας πως η Δημοτική Αρχή βρίσκεται σε συνεχή ετοιμότητα, χρησιμοποιώντας κάθε νόμιμο μέσο και εξαντλώντας κάθε δυνατότητα, προκειμένου να διασφαλίσει την υγεία των κατοίκων.

sk1.jpg
Κεραίες κινητής τηλεφωνίας στην οδό Ξάνθου, στη δημοτική ενότητα της Βούλας

Όπως σημείωσε ο Δήμαρχος, στο παρελθόν έχουν γίνει καταγγελίες, έχουν παρθεί αποφάσεις για απομάκρυνση των κεραιών. Ωστόσο η νέα νομοθεσία που ισχύει από το 2013 επιτρέπει την τοποθέτηση σταθμών κινητής τηλεφωνίας ακόμα και έξω από παιδικό σταθμό.

Γεγονός είναι πως οι μετρήσεις Ακτινοβολίας που πραγματοποιούνται ανά τακτά χρονικά διαστήματα στον Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, είναι εντός επιτρεπτών ορίων. Σύμφωνα με την Ενημερωτική Πύλη Κατασκευών Κεραιών, στον Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης υπάρχουν 74 σταθμοί κινητής τηλεφωνίας (κεραίες).
Δημοσιεύθηκε στην κατηγορία Τοπικά
Σε μία σεμνή τελετή την Κυριακή 20 Ιανουαρίου ολοκληρώθηκε η μετονομασία της Πλατείας Άλσους σε Πλατεία Δημάρχου Άγγελου Αποστολάτου μετά από ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης.

Στόχος της πρότασης του Δημάρχου Γρηγόρη Κωνσταντέλλου για την μετονομασία ήταν να αποδοθεί ελάχιστος φόρος τιμής στον αείμνηστο Άγγελο Αποστολάτο ο οποίος συντέλεσε καθοριστικά ως, επί δεκαετίας Δήμαρχος Βούλας, στη δημιουργία των υποδομών που καθιστούν σήμερα τη Δ.Ε. Βούλας ένα σύγχρονο λειτουργικό και με υψηλή ποιότητα ζωής προάστιο.

Παρουσία της οικογένειας του Άγγελου Αποστολάτου, Δημοτικών Συμβούλων και πλήθος κατοίκων της περιοχής, ο Δήμαρχος Γρηγόρης Κωνσταντέλλος αναφέρθηκε στο πλούσιο έργου του Άγγελου Αποστολάτου, στον πληθωρικό χαρακτήρα του αλλά και στα πρώτα βήματα του ιδίου στο κοινά της πόλης αφού το 1990 ο σημερινός Δήμαρχος εκλέχτηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Βούλας συμμετέχοντας στο ψηφοδέλτιο του τότε Δημάρχου Βούλας.

Εκ μέρους της οικογενείας Αποστολάτου, εμφανώς συγκινημένος μίλησε ο γιος του Ευάγγελος Αποστολάτος ο οποίος ευχαρίστησε το Δημοτικό Συμβούλιο για τη μετονομασίας της πλατείας ενώ όπως χαρακτηρίστηκα είπε, η πρωτοβουλία τιμά τον Αποστολάτο αλλά παράλληλα αποτελεί και τιμή για τους εμπνευστές της.

Μετά το πέρας των ομιλιών, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου ανέγνωσε την ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την μετονομασία της Πλατείας και τέλος, ο Δήμαρχος μαζί με τον Βαγγέλη και την Έλλη Αποστολάτου έκαναν τα αποκαλυπτήρια της τιμητικής μαρμάρινης πλάκας που βρίσκεται πλέον στην Πλατεία.
Δημοσιεύθηκε στην κατηγορία Τοπικά
Μετά και το επίσημο «λουκέτο» που μπήκε στο Αστυνομικό Τμήμα της Βάρης την Παρασκευή 4 Αυγούστου, λίγες μέρες μετά, έκλεισε και το αντίστοιχο της Βούλας.

Το κτίριο που στεγαζόταν η υπηρεσία έχει αδειάσει, η ταμπέλα κατέβηκε χθες (7/8) ενώ στην πόρτα υπάρχει ένα χαρτί που ενημερώνει τους πολίτες, ότι θα εξυπηρετούνται από το μοναδικό αστυνομικό τμήμα του Δήμου 3Β, αυτό της Βουλιαγμένης.

Δημοσιεύθηκε στην κατηγορία Τοπικά
Μεγάλος κίνδυνος ελλοχεύει για την σωματική ακεραιότητα των παιδιών που χρησιμοποιούν την παιδική χαρά στην πλατεία Μουσών στη Βούλα που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Αρκαδίου & Β.Γεωργίου.

Η συγκεκριμένη παιδική χαρά δεν έχει πιστοποιηθεί από την επιτροπή ελέγχου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με αποτέλεσμα το μοναδικό όργανο που υπάρχει να μην έχει συντηρηθεί για χρόνια.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να σφραγίσουν ή να αποξηλώσουν τις επικίνδυνες παιδικές χαρές στους χώρους της αρμοδιότητας τους, εφόσον δεν πληρούν τις σύμφωνα με το Νόμο προδιαγραφές και δεν φέρουν την προβλεπόμενη πιστοποίηση.

m3

Αντίθετα, ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης δεν έχει απομακρύνει το μοναδικό όργανο που βρίσκεται στην παιδική χαρά, ούτε έχει τοποθετήσει κάποια ειδική σήμανση που θα προειδοποιεί τους γονείς και τα παιδιά ότι ο χώρος είναι ακατάλληλος προς χρήση.

Όπως βλέπετε και στις φωτογραφίες, η δημοτική αρχή όχι μόνο δεν σφράγισε την είσοδο αλλά παραμένει ανοικτή για τους ανυποψίαστους γονείς. Η μοναδική πινακίδα που υπάρχει στο χώρο και έχει σφραγίδα Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης αναφέρει «Για την καλή κατάσταση του εξοπλισμού ευθύνεται αποκλειστικά ο Δήμος. Εφιστούμε την προσοχή των γονέων και συνοδών για την σωστή χρήση». Όλα αυτά, σε μια παιδική χαρά που είναι επικίνδυνη και είναι εν γνώσει του Δήμου 3Β.

m7

Αλήθεια, τι περιμένουν οι υπηρεσίες του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης για να προχωρήσουν σε σφράγιση της ακατάλληλης παιδικής χαράς της πλατείας Μουσών;

m4
Η είσοδος ορθάνοικτη...

Τον Ιούνιο του 2015, η δημοτική αρχή είχε αναφέρει ότι η συγκεκριμένη παιδική χαρά θα ήταν έτοιμη προς χρήση μέχρι τον Δεκέμβριο του ιδίου έτους. Προφανώς το χρονοδιάγραμμα –για μια ακόμα φορά- δεν τηρήθηκε και φτάσαμε δύο χρόνια μετά να συζητάμε γιατί δεν έχει σφραγίσει ο Δήμος την ακατάλληλη παιδική χαρά!

m8

Κύριοι της δημοτικής αρχής, συζητάμε για την ασφάλεια των παιδιών...
Δημοσιεύθηκε στην κατηγορία Ρεπορτάζ
Τροχαίο ατύχημα μεταξύ δύο οχημάτων έγινε χθες το πρωί στη Βούλα, επί της οδού Καλύμνου.

Στις φωτογραφίες που έστειλε αναγνώστης στο enikos.gr, βλέπουμε το ένα από τα δύο αυτοκίνητα να έχει ανατραπεί. Σύμφωνα με την Τροχαία, δεν υπήρξε τραυματισμός.

Διαβάστε επίσης: Καλύμνου και Αθηναΐδος... η διασταύρωση του «θανάτου»
Δημοσιεύθηκε στην κατηγορία Τοπικά
Ένα μουσικό οδοιπορικό από τη θάλασσα της Σμύρνης έως την Κωνσταντινούπολη και το Βόσπορο θα φιλοξενήσει φέτος το 3ο Μικρασιατικό Φεστιβάλ του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης.

Η Γλυκερία θα ερμηνεύσει το «σμυρνέικο μινόρε» μαζί με μια πολυμελή ορχήστρα παραδοασιακών οργάνων και μαζί της τραγουδούν η Dilek Koç, η Αρετή Κετιμέ και ο Βασίλης Προδρόμου.

Η Γλυκερία ερμηνεύει αυτού του είδους τα τραγούδια με έναν εκπληκτικό τρόπο, όπως μόνο εκείνη ξέρει και μπορεί. Δεν είναι τυχαίο ότι ο δίσκος με τίτλο «Τα σμυρνέικα», που την έκανε και ευρέως γνωστή στην Ελλάδα, είναι ένα από τα προσωπικά της άλμπουμ με τις περισσότερες πωλήσεις.

Μαζί της η γνωστή Τουρκάλα τραγουδίστρια Dilek Koç. Γνωστή και από την ερμηνεία της στο soundtrack της ταινίας «Πολίτικη κουζίνα», η Dilek, εδώ και χρόνια εγκατεστημένη στην Ελλάδα, είναι γνώστης των παραδοσιακών και σύγχρονων τραγουδιών της κοινής μουσικής παράδοσης Ελλάδας Τουρκίας.

Στη συντροφιά επίσης η Αρετή Κετιμέ. Λάτρης του παραδοσιακού τραγουδιού, η Αρετούλα όπως την αποκαλούν, πέρα από τη γλυκύτατη φωνή της και τις συνεργασίες με μεγάλους καλλιτέχνες, καθιερώθηκε στο χώρο και για το μεγάλο ταλέντο της στο σαντούρι, που ξεκίνησε από ηλικία μόλις έξι ετών.

Τέλος, ο Βασίλης Προδρόμου, νέος & ταλαντούχος τραγουδιστής – τραγουδοποιός που τα τελευταία χρόνια συνεργάζεται με τη Γλυκερία στις ζωντανές εμφανίσεις της.

πηγή: ogdoo.gr
Δημοσιεύθηκε στην κατηγορία Πολιτιστικά
Την κατασκευή τριών πεζογεφυρών σε Βούλα και Βουλιαγμένη προϋπολογιζόμενης δαπάνης τουλάχιστον 90.000€, δρομολογεί ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης.

Η κατασκευή των νέων πεζογεφυρών σχετίζεται με τον υψηλό βαθμό επικινδυνότητας για τους πεζούς στην πλατεία Άλσους στο Πανόραμα, στην παραλιακή λεωφόρο στο ύψος του Νότου και στη Βουλιαγμένη στο ύψος της πλατείας Νυμφών.

Πιο αναλυτικά, έχει ολοκληρωθεί η μελέτη κατασκευής μερικής υπογειοποίησης και δημιουργίας περιπατητικής πεζογέφυρας στην Πλατεία Άλσους του Πανοράματος, που ενώνει το προαύλιο του 3ου Δημοτικού σχολείου με την πλατεία. Αυτή την στιγμή, το έργο βρίσκεται στη φάση εξασφάλισης χρηματοδότησης.

Επιπλέον, ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, εκπονεί μελέτη κατασκευής πεζογέφυρας στην παραλιακή λεωφόρο, στο ύψος της οδού Διός (Νότος).

Σχετικά με την πεζογέφυρα στην δημοτική ενότητα της Βουλιαγμένης, εκπονείται μελέτη κατασκευής περιπατητικής πεζογέφυρας στο ύψος της Πλατείας Νυμφών. 
Δημοσιεύθηκε στην κατηγορία Ρεπορτάζ
Δευτέρα, 24 Ιουλίου 2017 10:13

Τα απόνερα... της ΜΕΕΚΒ

Η πολύχρονη περιπέτεια της υπόθεσης ΜΕΕΚΒ είχε αίσιο τέλος για το Δήμο. Αναπόφευκτα στη δημόσια συζήτηση , θα αποδοθούν εύσημα σε όσους κατά καιρούς χειρίστηκαν την υπόθεση.

Αναπόφευκτα επίσης θα αναζητηθούν και θα αποδοθούν ευθύνες σε όσους με τις πράξεις και παραλείψεις τους οδήγησαν το Δήμο σε μια χρονοβόρα και δαπανηρή περιπέτεια που απείλησε να τον τινάξει οικονομικά στον αέρα.

Υπάρχουν ακόμα όμως εκκρεμότητες που κληροδότησε αυτή η ιστορία, που οφείλουν να κλείσουν. Η τελευταία πινελιά στο κάδρο φυσικά δεν είναι άλλη από την διεκδίκηση των μισθωμάτων του ΝΟΤΟΣ που παράνομα εισέπραττε η ΜΕΕΚΒ από το 2012.

Ένα ποσό διόλου ασήμαντο αφού το μίσθωμα ανέρχεται σε 100 χιλ. ευρώ το χρόνο. Αν προστεθούν δε και τα δικαστικά έξοδα τόσων δικαστηρίων και οι αμοιβές δικηγορικών γραφείων που εργάστηκαν στην υπόθεση , το ‘’φαντασμα’’ ΜΕΕΚΒ οφείλει στο Δήμο και κατ’ επέκταση στους Δημότες.

Ο Δήμαρχος ανακοινώνοντας την επιτυχή έκβαση της υπόθεσης είπε ορθά ότι ανοίγει ο δρόμος για την διεκδίκηση των μισθωμάτων. 

Ποιος όμως είναι αυτός ο δρόμος; 
Γιατί με βάση τα σημερινά δεδομένα η ΕΤΑΔ και όχι ο Δήμος οφείλει να διεκδικήσει τα ποσά αυτά από τη ΜΕΕΚΒ. Η ΕΤΑΔ που όμως έχει παραχωρήσει τη διαχείριση της συγκεκριμένης έκτασης στο Δήμο. Συνεπώς αυτό μεταφράζεται ως εξής:  Ο Δήμος Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης οφείλει να πιέσει την ΕΤΑΔ να διεκδικήσει αυτά τα ποσά για λογαριασμό του.

uiu


Νομικά περίπλοκο φαίνεται το θέμα , άλυτο δεν είναι σίγουρα. Μπορεί όμως να αποβεί εξαιρετικά χρονοβόρο. Αν προστεθεί και το δεδομένο ότι η ΜΕΕΚΒ είναι μια εταιρεία σε καθεστώς εκκαθάρισης , αντιλαμβάνεται ο καθένας ότι η καθυστέρηση κάποιους ευνοεί. Όχι το Δήμο πάντως , ούτε τους δημότες...

Με βάση τα παραπάνω επιβάλλεται ο Δήμαρχος και το Δημοτικό Συμβούλιο να κινηθούν άμεσα για να διεκδικήσουν τα ποσά αυτά για λογαριασμό του Δήμου. Όπως σωστά αντιλήφθηκε ο Δήμαρχος το βαρύ κόστος να σκάσει επί της δικής του θητείας η βόμβα των 15 εκ. ευρώ που ζητούσε η ΜΕΕΚΒ και βάδισε στον ορθό δρόμο που χάραξε ο προκάτοχός του , έτσι οφείλει και τώρα να τακτοποιήσει και τις τελευταίες εκκρεμότητες της υπόθεσης.

Η ιστορία αφήνει ενίοτε και απόνερα. Κάποιος πάντα έχει την υποχρέωση να τα μαζέψει , όσο πιο γρήγορα , πριν βρωμίσουν.

Στην περίπτωση αυτή ο ίδιος ο Δήμαρχος.

Αργύρης Καλλιανιώτης
Δημοσιεύθηκε στην κατηγορία Νέα του δήμου