Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου 2020
13:07
Τα νέα Βάρης,
Βούλας & Βουλιαγμένης
728x90

O Δήμος 3Β διοργάνωσε την 7η συνάντηση εργασίας του έργου PRODESA

    Παρασκευή, 04 Σεπτεμβρίου 2020
Ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης διοργάνωσε με επιτυχία την 7η Συνάντηση Εργασίας του έργου PRODESA του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Horizon 2020.


Τη συνάντηση των εταίρων του έργου PRODESA, που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020», διοργάνωσε ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. Προσαρμοσμένη στις νέες συνθήκες που διαμορφώθηκαν λόγω κορωνοϊού, η συνάντηση πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά με την χρήση σχετικής πλατφόρμας.

Είναι αξιοσημείωτο ότι στη τηλεδιάσκεψη παρευρέθηκαν εκ μέρους της Ε.Ε. η Project Adviser και ο Financial Officer του έργου οι οποίοι αξιολόγησαν θετικά την πορεία υλοποίησης του έργου και έκαναν προτάσεις για τον προγραμματισμό των επόμενων βημάτων για την επιτυχή ολοκλήρωσή του.