Σάββατο 16 Ιανουαρίου 2021
14:06
Τα νέα Βάρης,
Βούλας & Βουλιαγμένης
728x90

Επιστολές στους ιδιοκτήτες για τον καθαρισμό των οικοπέδων τους

    Τετάρτη, 13 Μαΐου 2020
afd 3
Με εντατικούς ρυθμούς συνεχίζονται οι καθαρισμοί και οι αποψιλώσεις ξερών χόρτων σε κοινόχρηστους καθώς και στα περιαστικά δάση από τον Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης.

Επίσης, ένα από τα πολλά μέτρα που λαμβάνει κάθε χρόνο ο Δήμος σε συνεργασία με την Πολιτική Προστασία είναι η ενημέρωση προς τους ιδιοκτήτες των οικοπέδων να απομακρύνουν τα ξερά χόρτα αλλά και τυχόν εύφλεκτα υλικά μέχρι το τέλος Μαΐου, διότι σε διαφορετική περίπτωση θα επιβάλλονται τσουχτερά πρόστιμα. Η δημοτική αρχή στέλνει περίπου 4.000 επιστολές προς ιδιοκτήτες αδόμητων οικοπέδων για να προχωρήσουν στην αποψίλωσή τους.

Σύμφωνα με τις ισχύουσες πυροσβεστικές διατάξεις, ο καθαρισμός των οικοπέδων είναι μια ευθύνη των ιδιοκτητών τους και στην περίπτωση που δεν συμμορφώνεται ο υπόχρεος, οι υπηρεσίες του Δήμου έχουν την υποχρέωση αυτεπάγγελτα να καθαρίσουν τον χώρο αλλά και να επιβάλλουν το προβλεπόμενο πρόστιμο το οποίο ανέρχεται σε πενήντα λεπτά ανά τετραγωνικό μέτρο του οικοπέδου, το οποίο και αποτελεί έσοδο του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης ενώ βεβαιώνεται εις βάρος τους επιπλέον η ισόποση σχετική δαπάνη του Δήμου προς καθαρισμό.