Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου 2020
16:57
Τα νέα Βάρης,
Βούλας & Βουλιαγμένης
728x90

Δήμος 3Β: Απαλλάσσονται από τα δημοτικά τέλη οι επιχειρήσεις

    Παρασκευή, 20 Μαρτίου 2020
Μέτρα για την οικονομική ελάφρυνση των επιχειρήσεων που έχει απαγορευτεί ή έχει περιοριστεί προσωρινά η λειτουργία τους αποφασίζει ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης.

Όσες επιχειρήσεις ανήκουν στην κατηγορία αυτή θα απαλλαγούν από την καταβολή των δημοτικών τελών και του δημοτικού φόρου για όσο διάστημα θα ισχύει η απαγόρευση. Συγκεκριμένα, οι επιχειρήσεις με τους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) που αναφέρονται στις ΚΥΑ/ΔΙα/ΓΠ.οικ 18149/2020 (ΦΕΚ 588/Β/13-3-2020) και ΚΥΑ ΔΙα/ΓΠ. οικ. 19024/2020 (ΦΕΚ 915/Β/17-3-2020), με τις οποίες αποφασίστηκε η απαγόρευση ή ο προσωρινός περιορισμός λειτουργίας του καλούνται να υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση – υπεύθυνη δήλωση, για τη διακοπή ή τον προσωρινό περιορισμό της λειτουργίας της επιχείρησης τους, σε ψηφιακή πλατφόρμα, που για το σκοπό αυτό θα λειτουργήσει από τις 24 Μαρτίου 2020 στις 08:00 π.μ. στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.vvv.gov.gr/index.php/tap#tab-2.

Η απαλλαγή θα ισχύει από την ώρα υποβολής της αίτησης μέχρι την άρση της απαγόρευσης ή περιορισμού της λειτουργίας τους. Παράλληλα, θα ανακληθεί η απόφαση για την αύξηση των τελών κατάληψης κοινοχρήστων χώρων των επιχειρήσεων εστίασης για το τρέχον έτος η οποία ελήφθη στις 24 Φεβρουαρίου 2020.

Τα μέτρα αυτά αποφασίζονται με στόχο τη στήριξη των επιχειρήσεων του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης που έχουν πληγεί από την πανδημία του κορωνοϊού, την διευκόλυνση της βιωσιμότητας τους και τη διατήρηση των θέσεων εργασίας που κινδυνεύουν.