Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου 2020
21:50
Τα νέα Βάρης,
Βούλας & Βουλιαγμένης
728x90

Την Τετάρτη το σημαντικότερο συμβούλιο του έτους για τον Δήμο 3Β

    Τρίτη, 29 Οκτωβρίου 2019
Το πιο σημαντικό δημοτικό συμβούλιο κάθε έτους είναι προγραμματισμένο για την Τετάρτη στις 6 μ.μ στην αίθουσα συνεδριάσεων στο Δημαρχείο Βούλας.

Μεταξύ των θεμάτων είναι η έγκριση του Τεχνικού προγράμματος του Δήμου για το 2020, η έγκριση προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2020 αλλά και η εκλογή εκπροσώπων του Δημοτικού Συμβουλίου στη Γενική Συνέλευση της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Αττικής που είναι υποψήφιος Πρόεδρος ο Δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, Γρηγόρης Κωνσταντέλλος. Επιπλέον, μεταξύ των θεμάτων είναι και το ψήφισμα κα ταδίκης της τουρικής εισβολής στη Βόρεια Συρία.

Να σημειώσουμε, πως η συζήτηση για τον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2020, θα ξεκινήσει στις 8 μ.μ σε ξεχωριστή συνεδρίαση.

Αναλυτικά τα θέματα:

1. Ψήφισμα καταδίκης της τουρκικής εισβολής στην Βόρεια Συρία.
2. Ψήφισμα στήριξης προς τον σύλλογο υπαλλήλων του Δήμου.
3. Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου, έτους 2020.
4. Εκλογή εκπροσώπων του Δημοτικού Συμβουλίου στη Γενική Συνέλευση της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων (Π.Ε.Δ.) Αττικής.
5. Εκλογή αντιπροσώπων του Δήμου στον Σύλλογο Προστασίας και Ανάπτυξης Υμηττού (Σ.Π.Α.Υ).
6. Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης.
7. Έγκριση ή μη ανοίγματος λογαριασμού ταμειακής διαχείρισης του Δήμου στην Τράπεζα της Ελλάδος και ορισμός των εξουσιοδοτημένων οργάνων του Δήμου για την κίνηση του εν λόγω λογαριασμού.
8. Καθορισμός τελών καθαριότητας – φωτισμού και δημοτικού φόρου ηλεκτροδοτούμενων και μη χώρων για το έτος 2020.
9. Έγκριση κατάληψης δημοτικών χώρων (αδόμητων οικοπέδων και αδιαμόρφωτων Κ.Χ.) για προσωρινή εργοταξιακή χρήση στα πλαίσια του έργου “Κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης”.
10. Έγκριση μελέτης λήψης μέτρων ρύθμισης της κυκλοφορίας για την κατασκευή του έργου "Κατασκευές για υλοποίηση κυκλοφοριακών παρεμβάσεων"
11. Έγκριση διενέργειας της διοργάνωσης συναυλιών εκδηλώσεων για τα σχολεία του Δήμου μας με την κρατική ορχήστρα Αθηνών.