Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου 2020
11:53
Τα νέα Βάρης,
Βούλας & Βουλιαγμένης
728x90

Πότε αναλαμβάνει καθήκοντα η νέα δημοτική αρχή του Δήμου 3Β

    Δευτέρα, 03 Ιουνίου 2019
φωτό: 3vita.gr
φωτό: 3vita.gr
Οι δημοτικές και περιφερειακές εκλογές ολοκληρώθηκαν και σε πολλές περιοχές της χώρας οι υφιστάμενοι τοπικοί άρχοντες καλούνται να αποχωρήσουν από τις θέσεις τους και να τις παραχωρήσουν στους νέους εκλεγμένους.

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, οι νέοι Περιφερειάρχες και Δήμαρχοι, καθώς και τα νέα Περιφερειακά και Δημοτικά Συμβούλια, θα αναλάβουν, επισήμως, καθήκοντα την 1η Σεπτεμβρίου 2019. Τόσο για τις νέες Περιφερειακές Αρχές όσο και για τις Δημοτικές η θητεία τους θα ολοκληρωθεί την 31η Δεκεμβρίου 2023.

Στον Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης μπορεί ο Δήμαρχος να παρέμεινε ο ίδιος ωστόσο το νέο δημοτικό συμβούλιο θα έχει νέα πρόσωπα. Κατά την πρώτη συνεδρίαση των νέων δημοτικών συμβουλίων μετά τις εκλογές, την 1η Σεπτεμβρίου, θα προεδρεύσει ο σύμβουλος που τη συγκάλεσε, ενώ το σώμα θα εκλέξει χωριστά και με μυστική ψηφοφορία τον πρόεδρο, τον αντιπρόεδρο και τον γραμματέα του.

Μετά τις εκλογές για την ανάδειξη του προεδρείου και κατά τη διάρκεια της ίδιας συνεδρίασης θα εκλεγούν τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Η τελετή ορκωμοσίας του Δημάρχου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης Γρηγόρη Κωνσταντέλλου, του νέου δημοτικού συμβουλίου, και τοπικών κοινοτήτων θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 31 Αυγούστου 2019.