Πέμπτη 22 Αυγούστου 2019
01:48
Τα νέα Βάρης,
Βούλας & Βουλιαγμένης
728x90

Το επόμενο βήμα του οδοφωτισμού στη Βάρη, Βούλα, Βουλιαγμένη

    Τετάρτη, 01 Μαΐου 2019
Έξυπνη πόλη θεωρείται ο αστικός εκείνος χώρος ο οποίος αξιοποιεί τις νέες, καινοτόμες τεχνολογίες που αφορούν το περιβάλλον, την ενέργεια, τις μεταφορές και τις επικοινωνίες ώστε να παρέχει τις απαραίτητες υπηρεσίες και υποδομές για να μεγιστοποιήσεις τα περιβαλλοντολογικά, κοινωνικά και οικονομικά οφέλη τα οποία εισφέρουν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών και γενικότερα στη βιωσιμότητα και αποδοτικότητα του αστικού περιβάλλοντος.

Ο τομέας των έξυπνων πόλεων έχει εξαιρετικά μεγάλο ενδιαφέρον για τους δήμους που πρέπει να προσφέρουν αναβαθμισμένες ψηφιακές υπηρεσίες και για τους πολίτες γιατί μπορούν να συμμετέχουν ενεργά ως χρήστες στις νέες ψηφιακές υπηρεσίες.

Ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης υλοποιώντας πρώτος απ όλους τους δήμους της χώρας το μεγαλόπνοο σχέδιο της αντικατάστασης του συνόλου των φωτιστικών σωμάτων παλαιάς τεχνολογίας με φωτιστικά σώματα LED και στις 6.150 κολώνες οδοφωτισμού στην πόλη, πέτυχε να δημιουργήσει μία ψηφιακή ομπρέλα – πλατφόρμα έτοιμη να υποδεχτεί το σύνολο των λύσεων που αφορούν σε διαφορετικούς τομείς της ζωής στην πόλη.

Πιο συγκεκριμένα:

  • Έξυπνη διαχείριση απορριμμάτων: με ένα δίκτυο ασύρματων αισθητήρων υπερήχων που μετράει το ποσοστό πληρότητας των κάδων, μια WEB εφαρμογή και ένα MOBILE APPLICATION για την πλοήγηση των οδηγών απορριμματοφόρων βελτιστοποιείται η διαδικασία συλλογής των απορριμμάτων μέσω της μείωσης των διαδρομών. Επιτυγχάνεται η μείωση των εκπομπών CO2, η μείωση του κόστους λειτουργίας και η αποτροπή υπερπλήρωσης των κάδων, συμβάλλοντας έτσι στη διαμόρφωση ενός πιο καθαρού περιβάλλοντος.
  • Έξυπνη στάθμευση: Μέσω εφαρμογής στο κινητό οι οδηγοί θα ενημερώνονται για τις ελεύθερες θέσεις στάθμευσης και πώς θα φτάσουν εκεί. Τα οφέλη είναι προφανή: Μείωση των εκπομπών CO2, μείωση του χρόνου εύρεσης στάθμευσης, αποσυμφόρηση της κυκλοφορίας, αποτελεσματικότερη διαχείρισης των θέσεων στάθμευσης.
  • Διαχείριση υδάτων: Με ένα δίκτυο αισθητήρων – μετρητών επιτυγχάνεται κυρίως ο έγκυρος εντοπισμός των διαρροών του δικτύου.
  • Μέτρηση περιβαλλοντικών παραμέτρων: Επιτυγχάνεται η μέτρηση της θερμοκρασίας, υγρασίας και ατμοσφαιρικής πίεσης όπως επίσης και η μέτρηση διάφορων επιβλαβών αερίων στην ατμόσφαιρα.

Το κεφάλαιο «Έξυπνη Πόλη» βρίσκεται ολοένα και περισσότερο στο επίκεντρο ενδιαφέροντος των δημοτικών αρχών όλης της χώρας. Στο Δήμο Bάρης Βούλας Βουλιαγμένης έχουμε σε λειτουργία τις πρώτες τέτοιου τύπου λύσεις και εφαρμογές, αλλά και όλο το τεχνολογικό υπόβαθρο για να αναπτυχθεί το σύνολο των εφαρμογών.

Δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ στο τεύχος Απριλίου