Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2020
03:06
Τα νέα Βάρης,
Βούλας & Βουλιαγμένης
728x90

41 θέματα στο δημοτικό συμβούλιο του Δήμου 3Β

    Δευτέρα, 08 Απριλίου 2019
Συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, σήμερα (8/4) και ώρα 8 μ.μ με 41 θέματα στην ημερήσια διάταξη.

Αναλυτικά:

1. Έγκριση τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος 2019.
2. Έγκριση 3ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2019.
3. Έγκριση της 1ης Υποχρεωτικής Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Ο.Α.Π.Π.Α., έτους 2019.
4. Παραχώρηση προς χρήση στον Ο.Α.Π.Π.Α. του κτιρίου του 2ου Βρεφονηπιακού Σταθμού Βάρης, στη Μηλαδέζα.
5. Επικαιροποίηση Επιχειρησιακού Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας και Σχεδίου έκτακτης ανάγκης για την αντιμετώπιση περιστατικών ρύπανσης από πετρέλαιο και άλλες ουσίες.
6. Προγραμματισμός – Έγκριση προσλήψεων Εποχικού Προσωπικού για την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών στην Πυρασφάλεια με τρίμηνη ή τετράμηνη σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, έτους 2019.
7. Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Δ΄ τριμήνου 2018.
8. Ίδρυση Τμήματος Ένταξης, στο 2ο Νηπιαγωγείο Βούλας.
9. Ίδρυση Τμήματος Ένταξης, στο Νηπιαγωγείο Βάρκιζας.
10. Αποδοχή συμμετοχής στο Πρόγραμμα “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ” στον άξονα προτεραιότητας “Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων” με τίτλο “Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων για την δημιουργία ή αναβάθμιση των στάσεων για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού των δήμων της χώρας.
11. Αποδοχή συμμετοχής στο Πρόγραμμα “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ” στον άξονα προτεραιότητας ”Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων” με τίτλο «Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων» του Υπουργείου Εσωτερικών.
12. Έγκριση μελέτης για τον ηλεκτροφωτισμό τμήματος της οδού Καρπενησίου, στην Δ.Ε. Βούλας.
13. Παράταση της σύμβασης με αρ. 12621/10.4.2018 με τίτλο “Συλλογή & μεταφορά αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων - τέλη απόρριψης” (ΟΜΑΔΑ 1).
14. Παράταση της σύμβασης με αρ. 12691/11.4.2018 με τίτλο “Συλλογή & μεταφορά αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων - τέλη απόρριψης” (ΟΜΑΔΑ 2).
15. Παράταση συμβατικού χρόνου του έργου: “Ανακατασκευή και βελτίωση κτιρίων και λειτουργικών υποδομών Κοιμητηρίου Βάρης”.
16. Παράταση της σύμβασης με αρ. 39004/25.10.2018 με τίτλο: “Οργάνωση Συστήματος Προδιαλογής των Οργανικών Αποβλήτων του Δήμου έτους 2018”.
17. Έγκριση 3ου Τακτοποιητικού και Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών για το έργο “Στατική ενίσχυση 1ου Δημοτικού Σχολείου Βάρης”.
18. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών για το έργο “Ανακατασκευή και βελτίωση κτηρίων και λειτουργικών υποδομών κοιμητηρίου Βάρης”.
19. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών για το έργο “Κατασκευή πεζοδρομίων 2017”.
20. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. για το έργο “Ανάπλαση πλατείας Βάρκιζας Δ.Ε. Βάρης”.
21. Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών – 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών για το έργο “Συντήρηση Σχολικών Κτηρίων 2017”.
22. Ορθή επανάληψη της υπ. αρ. 481/2018 απόφασης του δημοτικού συμβουλίου, ως προς τον χρόνο παράτασης της σύμβασης, για την προμήθεια με τίτλο “Προμήθεια και εγκατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα για κοινόχρηστους χώρους”.
23. Έγκριση του υπ. αρ. πρωτ. 12677/4.4.2019 πρακτικού επιτροπής καταστροφής κινητών πραγμάτων του Δήμου.
24. Έγκριση του υπ. αρ. πρωτ. 12730/4.4.2019 πρακτικού επιτροπής καταστροφής κινητών πραγμάτων του Δήμου.
25. Έγκριση παραχώρησης ή μη της χρήσης κοινοχρήστου χώρου, που βρίσκεται επί της οδού Ηλίου 2 στη Βουλιαγμένη, για το έτος 2019.
26. Διαγραφή χρηματικού καταλόγου λόγω δικαστικής απόφασης για την εταιρεία με την επωνυμία “Sirocco’s – Σνακ Μπαρ - Αναψυκτήριο Ε.Π.Ε.” για 130 διαφημιστικές πινακίδες/αφίσες το έτος 2011.
27. Επιβολή εκ νέου προστίμου στην εταιρεία με την επωνυμία “Sirocco’s – Σνακ Μπαρ - Αναψυκτήριο Ε.Π.Ε.” σύμφωνα με την Α126/2018 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά, για 65 διαφημιστικές πινακίδες/αφίσες το έτος 2011.
28. Εξέταση αιτήματος με αρ. πρωτ. 10662/19.3.2019.
29. Διαγραφή τέλους ελλιμενισμού οικ. έτους 2019 του κ. Δημητρίου Πηλιχού.
30. Έγκριση ή μη κοπής πεύκου επί του πεζοδρομίου στην συμβολή των οδών Βασ. Γεωργίου & Αντιοχείας, στην Δ.Ε. Βούλας.
31. Έγκριση ή μη κοπής πεύκων στο πεζοδρόμιο επί της οδού Καρπάθου 3, στην Δ.Ε. Βούλας.
32. Έγκριση ή μη κοπής δένδρων σε πεζοδρόμιο επί της οδού Αφροδίτης και Φρυνίχου, στην Δ.Ε Βάρης.
33. Έγκριση ή μη κοπής τριών πεύκων επί του πεζοδρομίου της οδού Πραξιτέλους 6-8, στην Δ.Ε Βουλιαγμένης.
34. Έγκριση ή μη κοπής πέντε ευκαλύπτων στον προαύλιο χώρο του 1ου Δημοτικού Σχολείου Βούλας.
35. Έγκριση ή μη κοπής δύο πεύκων στο πεζοδρόμιο επί της οδού Πλαταιών 12, στην Δ.Ε. Βούλας.
36. Λήψη απόφασης περί καταβολής ή μη με δόσεις του δικαιώματος χρήσεως του με αριθμ. 0505 τομέα ΤΤ5(Α) οικογενειακού τάφου στο Δημ. Κοιμητήριο Βούλας.
37. Λήψη απόφασης περί καταβολής ή μη με δόσεις του δικαιώματος χρήσεως του με αριθμ. 0605 τομέα ΤΤ6 (Α) οικογενειακού τάφου στο Δημ. Κοιμητήριο Βούλας.
38. Λήψη απόφασης περί καταβολής ή μη με δόσεις του δικαιώματος χρήσεως του με αριθμ. 0403 τομέα ΤΤ4 (Α) οικογενειακού τάφου στο Δημ. Κοιμητήριο Βούλας.
39. Λήψη απόφασης περί καταβολής ή μη με δόσεις του δικαιώματος χρήσεως του με αριθμ. 0404 τομέα ΤΤ4 (Α) οικογενειακού τάφου στο Δημ. Κοιμητήριο Βούλας.
40. Λήψη απόφασης περί καταβολής ή μη με δόσεις του δικαιώματος χρήσεως του με αριθμ. Ν13 τομέα (Α) οικογενειακού τάφου στο Δημ. Κοιμητήριο Βούλας.
41. Λήψη απόφασης περί διαγραφής ή μη προσαυξήσεων του κ. Χριστόφορου Δερμιτζάκη.