Σάββατο 31 Οκτωβρίου 2020
11:26
Τα νέα Βάρης,
Βούλας & Βουλιαγμένης
728x90

Τα 3Β στην κατεύθυνση της βιώσιμης αστικής κινητικότητας

  Παρασκευή, 01 Μαρτίου 2019
Στο πλαίσιο της Ανάπτυξης του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης το οποίο ήδη είναι σε εξέλιξη, η δημοτική αρχή σας προσκαλεί στην 1η Δημόσια Διαβούλευση με θέμα το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας.

Η πρώτη διαβούλευση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 6 Μαρτίου 2019 και ώρα 6:00μμ στο Δημαρχείο Βούλας (Λεωφ. Κων/νου Καραμανλή 18). Ήδη είναι σε εξέλιξη ηλεκτρονική διαβούλευση με τη συμπλήρωση σχετικού ερωτηματολογίου το οποίο μπορείτε να βρείτε ΕΔΩ.

 • Το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας στοχεύει στην
 • Οικονομική αποδοτικότητα και τη βελτίωση της σχέσης κόστους - οφέλους των προτάσεων.
 • Περιβαλλοντική βιωσιμότητα με τη μείωση εκπομπών και ρύπων από τις μεταφορές.
 • Προσβασιμότητα και κοινωνική ένταξη με την εξασφάλιση ίσων επιλογών μετακίνησης προς όλους τους πολίτες.
 • Οδική ασφάλεια με τη διασφάλιση της ασφάλειας των μετακινούμενων
 • Βελτίωση της ποιότητας του αστικού περιβάλλοντος με ευρύτερα οφέλη σε πολίτες, κοινωνία και οικονομία.

Βασικό ζητούμενο ενός ΣΒΑΚ είναι η ενεργή συμμετοχή πολιτών και εμπλεκόμενων φορέων στη διαμόρφωσή του.

Τα κύρια χαρακτηριστικά της διαμόρφωσης ενός ΣΒΑΚ είναι:

 • Η συμμετοχή πολιτών και εμπλεκόμενων φορέων μέσω διαβουλεύσεων.
 • Η ανάλυση της υπάρχουσας κινητικότητας και οι ανάπτυξη στρατηγικών και σεναρίων για τη βελτίωση της υφιστάμενης κατάστασης.
 • Η ανάπτυξη κοινού οράματος, και καθορισμός προτεραιοτήτων και στόχων μαζί με εμπλεκόμενους φορείς.
 • Η ανάπτυξη εναλλακτικών πακέτων μέτρων.
 • Η διαμόρφωση το Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας
 • Η προετοιμασία ενός σχεδίου εφαρμογής για την παρακολούθηση και αξιολόγηση της υλοποίησης του ΣΒΑΚ.

Ως εκ τούτου, προσδοκούμε την ενεργή συμμετοχή όλων των πολιτών και εμπλεκόμενων φορέων στη διαμόρφωση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας και παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.