Κυριακή 25 Αυγούστου 2019
05:15
Τα νέα Βάρης,
Βούλας & Βουλιαγμένης
728x90

Μελέτη για τα προγράμματα του Δήμου 3Β έγινε στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

    Σάββατο, 01 Δεκεμβρίου 2018

Μελέτη Περίπτωσης αποτέλεσε ο Δήμος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης στην μεταπτυχιακή διπλωματική διατριβή του Οικονομολόγου Παναγιώτη Κόνσουλα για το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, όπου μελετώντας μερικά από τα ενδιαφέροντα στοιχεία της έρευνας, παρατηρήσαμε ότι υπάρχει σημαντικός αριθμός προγραμμάτων που υποβλήθηκαν (40 μέσω εθνικών αρχών, 11 εκτός εθνικών αρχών), και σημαντικό ποσοστό που εγκρίθηκε συνολικά (72%).

Διαπιστώνεται ότι στη δημαρχιακή θητεία (Κασιδόκωστα-Πανά, 2011-2014) υπάρχουν υποβολές προγραμμάτων μόνο μέσω εθνικών αρχών, ενώ στη δημαρχιακή θητεία (Κωνσταντέλλου, 2014-2018) υπάρχουν υποβολές και προγραμμάτων εκτός εθνικών αρχών.

Επιπλέον, διπλασιάστηκε ο προϋπολογισμός των έργων μέσω εθνικών αρχών που υποβλήθηκαν στη θητεία (Κωνσταντέλλου, 2014-2018) και εγκρίθηκε σχεδόν το 95% του προϋπολογισμού. Ο προϋπολογισμός των έργων εκτός εθνικών αρχών έφτασε στη θητεία (Κωνσταντέλλου, 2014-2018) το 41% του συνολικού προϋπολογισμού των έργων που υποβλήθηκαν εκείνη την περίοδο ενώ για τα έργα εκτός εθνικών αρχών ήδη εγκρίθηκε σχεδόν ο μισός (49,6%).Σύνοψη Ανάλυσης Προγραμμάτων μέσω Εθνικών Αρχών του Δήμου ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ (2011-18).

ΚΑΤΑΣΤΑΣH

ΑΡΙΘΜΟΣ

Π/Υ (ΣΕ €)

ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ

40

62.546.139,54

ΔΕΝ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ

8

9.740.859,11

ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ

30

50.535.280,43

ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ

13

8.846.695,96

ΣΕ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

17

41.688.584,47

ΣΕ ΕΝΤΑΞΗ

2

2.270.000,00


gr1.jpg
Γράφημα 1. Προγράμματα μέσω Εθνικών Αρχών βάση πλαισίου ανάλυσης (2011-18)
α:ανάλυση ανά αριθμό προγραμμάτων, β: ανάλυση ανά προϋπολογισμό.Σύνοψη Ανάλυσης Προγραμμάτων εκτός Εθνικών Αρχών του δήμου 3Β (2011-18).


ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ

Π/Υ (ΣΕ €)

ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ

11

28.493.455,75

ΔΕΝ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ

3

14.129.668,75

ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ

7

9.141.565,00

ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ

0

0,00

ΣΕ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

7

9.141.565,00

ΣΕ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

1

5.222.222,00


gr2.jpg

Γράφημα 2. Προγράμματα εκτός Εθνικών Αρχών βάση πλαισίου ανάλυσης (2011-18) 
α:ανάλυση ανά αριθμό προγραμμάτων, β: ανάλυση ανά προϋπολογισμό.Χρονική Περίοδος 2011-14, 2014-18 & Προγράμματα μέσω ή όχι Εθνικών Αρχών
Η συγκριτική ανάλυση των παραπάνω στοιχείων (Πιν.10, 11, 12, 13) ακολουθεί το εξής μοτίβο επεξεργασίας:


47180273_2338505389556375_4469368364359221248_n.jpg

Δημαρχιακή θητεία (Γ.Κασιδόκωστας-Σ.Πανάς: 1/1/11 έως 31/8/14).
Σύνοψη Ανάλυσης Προγραμμάτων μέσω Εθνικών Αρχών του Δήμου 3Β (2011-14).

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ

Π/Υ (ΣΕ €)

ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ

19

18.463.755,07

ΔΕΝ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ

7

9.690.859,11

ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ

12

8.772.895,96

ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ

12

8.772.895,96

ΣΕ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

 0ΣΕ ΕΝΤΑΞΗ

 0

 0


Δημαρχιακή θητεία (Γ.Κωνσταντέλλου από 1/9/14 μέχρι σήμερα)
Σύνοψη Ανάλυσης Προγραμμάτων μέσω Εθνικών Αρχών του δήμου 3Β (2014-18).

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ

Π/Υ (ΣΕ €)

ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ

21

44.082.384,47

ΔΕΝ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ

1

50.000,00

ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ

18

41.762.384,47

ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ

1

73.800,00

ΣΕ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

17

41.688.584,47

ΣΕ ΕΝΤΑΞΗ

2

2.270.000,00Σύνοψη Ανάλυσης Προγραμμάτων εκτός Εθνικών Αρχών του δήμου 3Β (2014-18).

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ

Π/Υ (ΣΕ €)

ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ

11

28.493.455,75

ΔΕΝ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ

3

14.129.668,75

ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ

7

9.141.565,00

ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ

0

0,00

ΣΕ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

7

9.141.565,00

ΣΕ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

1

5.222.222,00Συγκριτικά, όσο αφορά τα προγράμματα μέσω εθνικών αρχών όσο αφορά τον αριθμό και το αντίστοιχο προϋπολογισμό, φαίνονται στα επόμενα γραφήματα:


gr5.jpg
Γράφημα 3. Προγράμματα μέσω Εθνικών Αρχών βάση αριθμού προγραμμάτων – α:2011-14, β: 2014-18.

gr6.jpg

47344698_338660683595652_448234864458596352_n.jpg

Γράφημα 4.Προγράμματα μέσω Εθνικών Αρχών βάση προϋπολογισμού α:2011-14, β: 2014-18.