Παρασκευή 14 Δεκεμβρίου 2018
07:21
Τα νέα Βάρης,
Βούλας & Βουλιαγμένης
ganiatsos με πλαισιο 2

Δημοφιλή νέα:

Ραγδαία αύξηση της ανακύκλωσης σε Βάρη, Βούλα και Βουλιαγμένη

    Τετάρτη, 28 Φεβρουαρίου 2018
Η διαχείριση των απορριμμάτων συνδέεται άρρηκτα με την προστασία του περιβάλλοντος, της δημόσιας υγείας και της εξοικονόμησης πολύτιμων πόρων.

Η διαχείριση των δημοτικών απορριμμάτων είναι μια από τις πλέον σημαντικές προκλήσεις που καλούνται να αντιμετωπίσουν σήμερα οι ελληνικές πόλεις μπροστά στις ραγδαίες τεχνολογικές και θεσμικές εξελίξεις που άπτονται της αειφορίας και της ποιότητας ζωής.

Σε αυτό το πλαίσιο ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης αύξησε θεαματικά την ανακύκλωση των απορριμάτων και την εκτροπή τους από την ταφή. Σε σχέση με το 2015, το ποσοστό ανακύκλωσης αυξήθηκε κατά 65% το 2016 και εκτιμάται ότι μπορεί να έχει διπλασιαστεί το 2017. Με τη συνεργασία της Cyclefi, αλλά και με την εφαρμογή του προγράμματος «Benefit As you Save -BAS», χρόνο με το χρόνο φτάνουμε πιο κοντά στην επίτευξη των στόχων που θέτουν ο Εθνικός Σχεδιασμός και οι Ευρωπαϊκές Οδηγίες.

Επιπλέον, ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης θα ξεκινήσει τη χρήση των καφέ κάδων εντός Μαρτίου για τη χωριστή συλλογή οργανικών αποβλήτων (υπολείμματα φαγητού, υπόλοιπα λαϊκών αγορών κ.α) και την εκτροπή τους από την ταφή.
banner reporter