Τρίτη 19 Φεβρουαρίου 2019
02:58
Τα νέα Βάρης,
Βούλας & Βουλιαγμένης
728x90

Δημαρχείο Βουλιαγμένης: Κτίριο υψηλής ενεργειακής απόδοσης

    Πέμπτη, 08 Φεβρουαρίου 2018
Στο Βουκουρέστι της Ρουμανίας πραγματοποιήθηκε στις 5 και 6 Οκτωβρίου 2017 η ετήσια συνάντηση των εταίρων του έργου: «INNOVATIVE PRE-FABRICATED COMPONENTS INCLUDING DIFFERENT WASTE CONSTRUCTION MATERIALS REDUCING BUILDING ENERGY AND MINIMISING ENVIRONMENTAL IMPACTS», στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Ορίζοντας 2020»-Άξονας «Βιομηχανική Υπεροχή», όπου συμμετέχει ο Δήμος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης μαζί με 9 εταίρους από 6 χώρες (Ισπανία, Ιταλία, Ελλάδα, Ρουμανία, Πολωνία και Σλοβενία).

Στο πλαίσιο της συνάντησης διαπιστώθηκε ότι κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους υλοποίησης του έργου τα παραγόμενα αποτελέσματα ήταν σύμφωνα με το αρχικό χρονοδιάγραμμα και τις απαιτούμενες προδιαγραφές. Οι εταίροι είχαν την ευκαιρία να δουν δια ζώσης δείγματα του νέου ενεργειακού υλικού, όπως προέκυψαν από την πρότυπη έρευνα-επεξεργασία που πραγματοποιήθηκε στα ερευνητικά εργαστήρια, κατόπιν συνεργασίας των αρμόδιων ερευνητών-επιστημόνων. Παράλληλα, παρουσιάστηκε η νέα μονάδα παραγωγής του ενεργειακού υλικού, η οποία βρίσκεται στο τελικό στάδιο προετοιμασίας όσον αφορά την υλικοτεχνική υποδομή και την οργανωτική δομή.

Στις 7 Νοεμβρίου 2017 εγκαταστάθηκε στο πρώην Δημαρχείο Βουλιαγμένης το πρότυπο σύστημα παρακολούθησης, προκειμένου να γίνει καταγραφή της ενεργειακής αποδοτικότητας του κτιρίου ένα χρόνο πριν και ένα χρόνο μετά την τοποθέτηση των ενεργειακών πάνελ.

Η επόμενη συνάντηση των εταίρων θα πραγματοποιηθεί στην Λιουμπλιάνα της Σλοβενίας στις 22 και 23 Μαρτίου 2018.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε τον επίσημο ιστότοπο του έργου: http://innowee.eu/