Δευτέρα 21 Αυγούστου 2017
22:30
Τα νέα Βάρης,
Βούλας & Βουλιαγμένης

Τελευταία νέα:

Υπαίθρια τραπέζια πινγκ-πονγκ στις πλατείες των 3Β

    Τετάρτη, 02 Αυγούστου 2017
Δώδεκα υπαίθρια τραπέζια αντισφαίρισης (πινγκ-πονγκ) θα τοποθετηθούν σε έξι πλατείες του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης το αργότερο μέχρι τις αρχές του Φθινόπωρου.

Τα υπαίθρια τραπέζια αντισφαίρισης θα είναι πακτωμένα στο έδαφος, κατασκευασμένα να αντέχουν σε κάθε διαφορετική εναλλαγή του καιρού.

Το προϋπολογιζόμενο κόστος είναι 24.800€