Τρίτη 14 Ιουλίου 2020
10:12
Τα νέα Βάρης,
Βούλας & Βουλιαγμένης
728x90
Ανακοίνωση εξέδωσε η Ριζοσπαστική Κίνηση Πολιτών Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης σχετικά με την ποιότητα των υδάτων των ακτών κολύμβησης στον Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. Επιπλέον η ΡιΚιΠ «βλέπει» ακατάλληλα νερά στη Λίμνη Βουλιαγμένης παρά το γεγονός ότι η επιστημονική ομάδα του ΠΑΚΟΕ μετά από δειγματοληψίες νερού στη λίμνη της Βουλιαγμένης ανέφερε κατάλληλα τα νερά στη Λίμνη. (δείτε εδώ)

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΡιΚιΠ ΒΒΒ

Το σοβαρό θέμα της ποιότητας των υδάτων των ακτών κολύμβησης, απασχολεί και φέτος την ΡΙΚΙΠ ΒΒΒ . Λόγω του ότι η επίσημη ιστοσελίδα του ΥΠΕΝ για την ανάρτηση των αποτελεσμάτων των ελέγχων δεν λειτουργεί από τις αρχές Μαΐου, η ΡΙΚΙΠ ΒΒΒ κατέθεσε επίσημο αίτημα στη Διεύθυνση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής για την παροχή των στοιχείων της μηνιαίας μέτρησης των παραμέτρων που δείχνουν το επίπεδο της ποιότητας και της καθαρότητας των υδάτων των ακτών κολύμβησης στα όρια του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης.


Ο Δήμος δεν έχει σε προτεραιότητα τέτοιου είδους θέματα, για την ενημέρωση των πολιτών και την προβολή των ακτών κολύμβησης στα όρια του Δήμου. Έτσι η ΡΙΚΙΠ ΒΒΒ ανέλαβε την πρωτοβουλία για άμεση και έγκυρη ενημέρωση των πολιτών για το ευαίσθητο αυτό θέμα. Τα στοιχεία αυτά ήδη αναρτώνται στην ιστοσελίδα της ΡΙΚΙΠ ΒΒΒ κάθε μήνα, μαζί με όλες τις αναγκαίες πληροφορίες για το θέμα (rikipvvv.blogspot.gr).

Ο Δήμος μας είναι ενήμερος για τις μετρήσεις αυτές, αλλά παρά τις οχλήσεις μας για δημοσιοποίηση τους ( με δημόσιες τοποθετήσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο, με κατάθεση έγγραφων προτάσεων στα πλαίσια των ετήσιων τεχνικών προγραμμάτων & των στρατηγικών στόχων του πενταετούς σχεδιασμού 2014-2019) , δεν έχει ασχοληθεί με την ενημέρωση των πολιτών.

Κατά τους ελέγχους διαπιστώθηκε παρατεταμένη επιβάρυνση και υψηλές τιμές ρύπων στη Λίμνη της Βουλιαγμένης , αλλά ο Δήμος δεν έχει την πρόθεση να αναλάβει καμία προσπάθεια διερεύνησης των αιτίων και επίλυση του θέματος. Η λήψη μέτρων είναι υποχρέωση του, για να διασφαλίσει τη Δημόσια ασφάλεια και υγιεινή των λουομένων πολιτών, μέσω της ενημέρωσης και της έρευνας για τα αίτια της μόλυνσης με σκοπό την άμεση αποκατάσταση των υδάτων ( ΦΕΚ 356 Β 2009, αρθρο 13 ).

Η απόκρυψη στοιχείων από την κοινή γνώμη για τις επιβαρυμένες μετρήσεις στην Λίμνη της Βουλιαγμένης δεν εξυπηρετεί τους πολίτες και το Δημόσιο συμφέρον σίγουρα, αλλά την επιχείρηση που εκμεταλλεύεται το προστατευόμενο μνημείο φυσικού κάλλους της Λίμνης της Βουλιαγμένης (ΦΕΚ 51 Δ 2003) η οποία και έχει την αποκλειστική ευθύνη για όσα συμβαίνουν εντός του εκμισθωμένου χώρου τον οποίο υπερεκμεταλλεύεται με σκοπό τη μεγιστοποίηση των κερδών της.

Έσπευσαν κάποιοι να δημοσιοποιήσουν τα αποτελέσματα για τα νερά της Λίμνης Βουλιαγμένης που κατά παραγγελία έκανε το ΠΑΚΟΕ ( σε ιδιωτική εγκατάσταση η δειγματοληψία γίνεται μόνο κατόπιν αδείας).

Στο ίδιο κομμάτι της ιστοσελίδας μας δημοσιεύονται ήδη πληροφορίες για το ΠΑΚΟΕ (Πανελλήνιο Κέντρο Οικολογικών Ερευνών), για τις μετρήσεις που επίσης διενεργεί στις ακτές και για τα ενδιαφέροντα αποτελέσματά τους, που αποδεικνύουν ότι η συντριπτική πλειοψηφία των καθαρών νερών εντοπίζονται σε οργανωμένες παραλίες, δηλαδή σε επιχειρήσεις πάνω στο κύμα.

Για το θέμα αυτό και για κάποιες επίσης ενδιαφέρουσες συμπτώσεις υπάρχουν ήδη καταγεγραμμένες καταγγελίες τοπικών αρχών εναντίον του ΠΑΚΟΕ.