Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου 2020
16:27
Τα νέα Βάρης,
Βούλας & Βουλιαγμένης
728x90
Στο Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης θα πραγματοποιηθεί το πρώτο συνέδριο του δικτύου πόλεων «Βιώσιμη Πόλη», την Τετάρτη 1 Νοεμβρίου 2017 στην αίθουσα «ΙΩΝΙΑ», (Κ. Καραμανλή 18, Βούλα) από τις 12:00 έως τις 18:30.

Το δίκτυο ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ έχει συσταθεί από 31 Δήμους της Ελλάδας και της Κύπρου, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, το Μανιατάκειο ίδρυμα και το Ινστιτούτο Περιβάλλοντος Κύπρου. Σκοπός της ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΠΟΛΗΣ είναι να οργανώσει την υποβολή και υλοποίηση προτάσεων για χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης, κυκλικής οικονομίας, εξοικονόμησης ενέργειας κι έξυπνων πόλεων. Ο φορέας θα παρέχει τεχνογνωσία, καθώς και την απαραίτητη δικτύωση με φορείς και Δήμους του εξωτερικού, ώστε να διαμορφώνονται ισχυρές προτάσεις.

Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου, θα πραγματοποιηθεί παρουσίαση των δράσεων του Δικτύου, των έργων και καινοτόμων εφαρμογών υπό την αιγίδα του δικτύου, καθώς και η πρώτη γενική συνέλευση, η οποία θα είναι ανοικτή στο κοινό.

Πληροφορίες για το αναλυτικό πρόγραμμα του συνεδρίου είναι διαθέσιμες μέσω της ιστοσελίδας της ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΠΟΛΗΣ www.sustainable-city.gr.