Τρίτη 19 Μαρτίου 2019
01:23
Τα νέα Βάρης,
Βούλας & Βουλιαγμένης
728x90
H οικογένεια Μαρτίνου για μια ακόμη φορά στήριξε τους Εθελοντές του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης καθώς ανέλανε εξ'ολοκλήρου την επισκευή ενός Πυροσβεστικού οχήματος.