Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου 2020
22:05
Τα νέα Βάρης,
Βούλας & Βουλιαγμένης
728x90
Ο μεγαλύτερος πνεύμονας πρασίνου μέσα στον αστικό ιστό του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης είναι το 'Πευκωτό' ή αλλιώς Κτήμα Κανελλόπουλου.