Τρίτη 25 Ιουνίου 2019
19:10
Τα νέα Βάρης,
Βούλας & Βουλιαγμένης
728x90
Εκατό θέσεις έμμισθης επαγγελματικής προϋπηρεσίας και κατάρτισης σε διαφορετικούς τομείς δραστηριοποίησης της εταιρείας αεροδρομίου, προσφέρει ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών (ΔΑΑ) «Ελευθέριος Βενιζέλος».