Πέμπτη 23 Mαΐου 2019
18:08
Τα νέα Βάρης,
Βούλας & Βουλιαγμένης
Kostandellos Banner 2
Η Ελλάδα απέκτησε τον πρώτο σταθμό στον κόσμο με δυνατότητα λήψης από τους Ευρωπαϊκούς Δορυφόρους πολικής τροχιάς δεύτερης γενιάς ο οποίος εγκαταστάθηκε στον Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης και συγκεκριμένα στο Καβούρι.

Είναι ένας από τους 5 κύριους σταθμούς (CORE) του Οργανισμού, με σκοπό να λαμβάνει και να επεξεργάζεται δεδομένα από όλους του μετεωρολογικούς δορυφόρους πολικής τροχιάς και να διανέμει τα παραγόμενα προϊόντα σε πραγματικό χρόνο σε τελικούς χρήστες σε όλο τον κόσμο.

Ο Νέος Δορυφορικός σταθμός EARS του EUMETSAT στο Καβούρι είναι πλήρως επιχειρησιακός από 20.11.2018.