Δευτέρα 18 Ιανουαρίου 2021
21:01
Τα νέα Βάρης,
Βούλας & Βουλιαγμένης
728x90
Υδραυλικά έργα απορροής ομβρίων υδάτων συνολικού προϋπολογισμού 2.852.000 ευρώ εντάχθηκαν στο πρόγραμμα εκτελεστέων έργων της Περιφέρειας Αττικής με απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου.