Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2020
03:17
Τα νέα Βάρης,
Βούλας & Βουλιαγμένης
728x90

Θέσεις εργασίας προσφέρει ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης

    Τετάρτη, 21 Σεπτεμβρίου 2016
Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά επτά (7) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Αθλητισμού -Πολιτισμού και Παιδικής Αγωγής Δήμου Βάρης - Βούλας -Βουλιαγμένης».

Δείτε την προκήρυξη εδώ