Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2020
03:33
Τα νέα Βάρης,
Βούλας & Βουλιαγμένης
728x90

Έρχεται μεγάλη καμπάνια του Δήμου 3Β για την καθαριότητα

    Δευτέρα, 17 Οκτωβρίου 2016
Μια πολύ μεγάλη καμπάνια ενημέρωσης των κατοίκων για την διαχείριση των απορριμμάτων, ξεκινά σε λίγες ημέρες ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης.


Στα πλάνα της δημοτικής αρχής είναι ο προγραμματισμός δράσεων με στόχο την ενημέρωση και την αφύπνιση των κατοίκων. Σε πρώτη φάση, ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης θα «ντύσει» τα απορριμματοφόρα με το λογότυπο «Καθαρά μαζί», θα μοιραστεί σε όλα τα σπίτια της πόλης ο 16σέλιδος κανονισμός καθαριότητας, θα υπάρξουν σεμινάρια στα σχολεία της περιοχής και τέλος, θα ενημερωθούν οι επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στον Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης.

Οι πρωτοβουλίες του Δήμου εστιάζουν στο τρίπτυχο «μείωση – επαναχρησιμοποίηση – ανακύκλωση», «reduce - reuse - recycle» και εντάσσονται σε ένα γενικότερο στρατηγικό σχεδιασμό, ο οποίος υλοποιείται με βάση τις ευρωπαϊκές οδηγίες. Ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης θα επενδύσει, σε νέους μπλε κάδους ανακύκλωσης, στην τοποθέτηση καφέ κάδων για οργανικά απόβλητα (κομποστοποίηση), καθώς και στη δημιουργία «πράσινων σημείων» για ογκώδη απόβλητα (ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές, κλπ.).

Η συμμετοχή των κατοίκων για μια «Πράσινη πόλη» είναι απαραίτητη και εστιάζεται σε μόλις 5 βήματα.
  • Στη συμμετοχή στο πρόγραμμα ανακύκλωσης του Δήμου.
  • Στο κατέβασμα των σκουπιδιών πριν την ώρα αποκομιδής τους
  • Στην τοποθέτηση των απορριμμάτων αποκλειστικά και μόνο μέσα στους κάδους μηχανικής αποκομιδής.
  • Στην τήρηση του νέου κανονισμό καθαριότητας με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις, για τις υπηρεσίες και για τους κατοίκους του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης.
  • Στη συνεργασία των πολιτών για ζητήματα καθαριότητας, μέσω της επικοινωνίας τους με το Δήμο στο 15888 και με την εφαρμογή Novoville από κινητά τηλέφωνα.
Δείτε εδώ τον κανονισμό καθαριότητας

Εν αναμονή λοιπόν, της μεγάλης καμπάνιας για την καθαριότητα!