Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2020
02:51
Τα νέα Βάρης,
Βούλας & Βουλιαγμένης
728x90

Ένα αστυνομικό τμήμα σε Βάρη Βούλα Βουλιαγμένη!

    Πέμπτη, 08 Σεπτεμβρίου 2016
Σύμφωνα με σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος σχετικά με την αστυνομική αναδιάρθρωση που ακόμη δεν έχει υπογραφεί, θα ιδρυθεί σε κάθε καλλικρατικό Δήμο ένα Αστυνομικό Τμήμα, για λόγους εξοικονόμησης πόρων.


Όσον αφορά τις υπηρεσίες της Νοτιοανατολικής Αττικής οι αλλαγές θα είναι: 

Υπηρεσίες Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Νοτιοανατολικής Αττικής

Στην Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Νοτιοανατολικής Αττικής θα λειτουργούν τα ακόλουθα Τμήματα Ασφάλειας, τα οποία υπάγονται διοικητικά σε αυτή:

α. Τμήμα Ασφάλειας Αλίμου,

β. Τμήμα Ασφάλειας Σαρωνικού,

γ. Τμήμα Ασφάλειας Βουλιαγμένης – Βάρης – Βούλας,

δ. Τμήμα Ασφάλειας Γλυφάδας,

ε. Τμήμα Ασφάλειας Ελληνικού – Αργυρούπολης,

στ. Τμήμα Ασφάλειας Ηλιούπολης,

ζ. Τμήμα Ασφάλειας Λαυρεωτικής,

η. Τμήμα Ασφάλειας Κρωπίας,

θ. Τμήμα Ασφάλειας Μαρκόπουλου – Μεσογαίας 

ι. Τμήμα Ασφάλειας Κερατέας.

2. Έδρα των Υπηρεσιών της προηγούμενης παραγράφου ορίζεται, αντίστοιχα, ο ομώνυμος δήμος πλην της περίπτωσης ι΄, της οποίας ως έδρα ορίζεται η δημοτική ενότητα Κερατέας του δήμου Λαυρεωτικής.

Υπηρεσίες Διεύθυνσης Αστυνομίας Νοτιοανατολικής Αττικής

Στη Διεύθυνση Αστυνομίας Νοτιοανατολικής Αττικής θα λειτουργούν οι ακόλουθες Υπηρεσίες που υπάγονται διοικητικά σε αυτή:

α. Αστυνομικό Τμήμα Γλυφάδας,

β. Αστυνομικό Τμήμα Αλίμου,

γ. Αστυνομικό Τμήμα Ελληνικού – Αργυρούπολης,

δ. Αστυνομικό Τμήμα Ηλιούπολης,

ε. Αστυνομικό Τμήμα Βουλιαγμένης – Βάρης – Βούλας,

στ. Αστυνομικό Τμήμα Κρωπίας,

ζ. Αστυνομικό Τμήμα Σαρωνικού,

η. Αστυνομικό Τμήμα Λαυρεωτικής,

θ. Αστυνομικό Τμήμα Μαρκόπουλου – Μεσογαίας

ι. Αστυνομικό Τμήμα Κερατέας και

ια. Τμήμα Τουριστικής Αστυνομίας Νοτιοανατολικής Αττικής.

Η είδηση της συγχώνευσης που θα φέρει την κατάργηση των μικρών τμημάτων έχει ήδη ανησυχήσει τους αστυνομικούς υπαλλήλους που δέχονται εδώ και καιρό τις πιέσεις της τοπικής κοινωνίας για εντατικότερη αστυνόμευση.