Σάββατο 15 Αυγούστου 2020
11:53
Τα νέα Βάρης,
Βούλας & Βουλιαγμένης
728x90
Πρεμιέρα θα κάνει την Δευτέρα 23 Σεπτεμβρίου 2019 στις 7 μ.μ το δημοτικό συμβούλιο της νέας δημοτικής αρχής Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης.

Αναλυτικά τα 46 θέματα της ημερήσιας διάταξης

1. Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος, έτους 2019.
2. 5η αναμόρφωση προϋπολογισμού, έτους 2019.
3. Αγορά ρυμοτομούμενου τμήματος στην Δ.Ε. Βάρης μέσα στο χαρακτηρισμένο χώρο σχολείου απέναντι από τα Ο.Τ Γ111, Γ156 οδός Νίκης και συγκεκριμένα δύο όμορων οικοπέδων που εφάπτονται με το χώρο του σχολείου (Γυμνάσιο-Λύκειο 1ου ΤΕΕ Βάρης).
4. Ορισμός μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου με τίτλο “Οργανισμός Αθλητισμού Πολιτισμού και Παιδικής Αγωγής” (Ο.Α.Π.Π.Α.).
5. Ορισμός μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου με τίτλο “Ίδρυμα Κοινωνικού Ξενώνα Ενηλίκων Δωρεά Γεωργίας & Αχιλλ. Καρατζά προς την Κοινότητα Βουλιαγμένης”.
6. Ορισμός δημοτικών συμβούλων ως μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής.
7. Αντικατάσταση αιρετών μελών Επιτροπών Παρακολούθησης Προγραμματικών Συμβάσεων.
8. Ορισμός Προέδρου και εκπροσώπου των Παραγωγικών Τάξεων της Επιτροπής Παιδείας του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης.
9. Ορισμός εκπροσώπων στις συναλλαγές με τις τράπεζες κατά την ταμειακή διαχείριση του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων.
10. Συμμετοχή του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης στην Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία “Σύμφωνο των Δημάρχων για το κλίμα και την ενέργεια”.
11. Πρόσληψη δικηγόρου στον Δήμο με σχέση έμμισθης εντολής.
12. Σύνταξη έκθεσης και την κατάρτιση του ισολογισμού και των οικονομικών αποτελεσμάτων χρήσης έτους 2013 του ΟΑΠΠΑ.
13. Σύνταξη έκθεσης και την κατάρτιση του ισολογισμού και των οικονομικών αποτελεσμάτων χρήσης έτους 2014 του ΟΑΠΠΑ.
14. Σύνταξη έκθεσης και την κατάρτιση του ισολογισμού και των οικονομικών αποτελεσμάτων χρήσης έτους 2015 του ΟΑΠΠΑ.
15. Σύνταξη έκθεσης και την κατάρτιση του ισολογισμού και των οικονομικών αποτελεσμάτων χρήσης έτους 2016 του ΟΑΠΠΑ.
16. Σύνταξη έκθεσης και την κατάρτιση του ισολογισμού και των οικονομικών αποτελεσμάτων χρήσης έτους 2017 του ΟΑΠΠΑ.
17. Έγκριση Τριμηνιαίας Έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Β΄ τριμήνου έτους 2019.
18. Έγκριση του Πρακτικού κλήρωσης για τη συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου: “Επισκευές Σχολείων”έτους 2017 συμβατικού ποσού #160.897,56 €# (με ΦΠΑ) αλλά και για την επιλογή μετά από κλήρωση επί του συνόλου των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, ενός Δημοτικού Συμβούλου ως τακτικό μέλος και ενός Δημοτικού Συμβούλου ως αναπληρωματικό μέλος τς επιτροπής παραλαβής έργου.
19. Έγκριση του Πρακτικού κλήρωσης για τη συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου: “Ανακατασκευές Δημοτικών Κτηρίων” συμβατικού ποσού #37.300,81 € # (με ΦΠΑ) αλλά και για την επιλογή μετά από κλήρωση επί του συνόλου των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, ενός Δημοτικού Συμβούλου ως τακτικό μέλος και ενός Δημοτικού Συμβούλου ως αναπληρωματικό μέλος τς επιτροπής παραλαβής έργου.
20. Έγκριση θέσης για την τοποθέτηση οικίσκου φύλαξης επί του πεζοδρομίου της οδού Φλέμινγκ 1Α στη περιοχή “Πηγαδάκια” στην Δ.Ε. Βούλας.
21. Έγκριση χορήγησης αιγίδας του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης για την διοργάνωση του αγώνα Ladies Run 2019.
22. Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών Κ.Ο.Κ. από βεβαιωτικούς καταλόγους (33276/9.9.2019).
23. Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών Κ.Ο.Κ. από βεβαιωτικούς καταλόγους (33279/9.9.2019).
24. Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών Τ.Α.Π./Δ.Τ. (33977/12.9.2019).
25. Διαγραφή τέλους κατάληψης κοινόχρηστου χώρου με ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων (Tylihto wrap project Vouliagmenis ΙΚΕ).
26. Διαγραφή τέλους κατάληψης κοινόχρηστου χώρου με τοποθέτηση διαχωριστικών (Χωριάτικο).
27. Διαγραφή τέλους κατάληψης κοινόχρηστου χώρου με τοποθέτηση διαχωριστικών (Il vero).
28. Διαγραφή τέλους ελλιμενισμού οικ. έτους 2019 για το σκάφος με το όνομα “ΕΛΛΑΣ”.
29. Έγκριση κοπής ή μη δένδρου (κουκουναριά) επί της οδού Τσίλλερ 7-9, στην Δ.Ε. Βάρης.
30. Έγκριση ή μη κοπής δένδρου (κουκουναριά) σε πεζοδρόμιο επί της οδού Καστελορίζου 69, στη Δ.Ε. Βούλας.
31. Έγκριση ή μη κοπής ενός δένδρου (πεύκο) σε πεζοδρόμιο επί της οδού Δραγατσανίου 33, στην Δ.Ε. Βούλας.
32. Έγκριση ή μη κοπής δένδρων (λέυλαντ) σε πεζοδρόμιο στη συμβολή των οδών Σκύρου 11 και Μυκόνου, στην Δ.Ε. Βάρης.
33. Έγκριση ή μη κοπή δένδρου (πεύκου) στο πεζοδρόμιο επί της οδού Σουλίου 11, στην Δ.Ε. Βούλας.
34. Έγκριση ή μη κοπής δένδρων (λευλαντ) στο πεζοδρόμιο επί της οδού Διγενή 32, στην Δ.Ε. Βούλας.
35. Έγκριση ή μη κοπής δένδρου (πεύκο) σε πεζοδρόμιο επί της οδού Τομπάζη & Παπαρηγοπούλου, στην Δ.Ε. Βούλας.
36. Έγκριση ή μη κοπής δένδρου (πεύκο) σε πεζοδρόμιο επί της οδού Ματρόζου 3, στη Δ.Ε. Βούλας.
37. Έγκριση ή μη κοπής ενός δένδρου (πεύκου) επί του πεζοδρομίου της οδού Θάλειας 5, στην Δ.Ε. Βουλιαγμένης.
38. Έγκριση ή μη κοπής ενός δένδρου (πεύκο) σε πεζοδρόμιο επί της οδού Αθηνάς 2, στην Δ.Ε. Βούλας.
39. Έγκριση ή μη κοπής δένδρου (πεύκο) σε πεζοδρόμιο επί της οδού Διομήδους 9, στην Δ.Ε. Βάρης.
40. Επιβολή προστίμου στην επιχείρηση με την επωνυμία “YAVA-ΕΥΕΞΙΑ ΛΑΙΦ & ΦΙΤΝΕΣ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΑ Ε.Π.Ε” για την αυθαίρετη τοποθέτηση ενός (1) διαφημιστικού πλαισίου/επιγραφής μονής όψης που έχει τοποθετηθεί κάθετα στην οροφή του αθλητικού κέντρου επί της οδού Λ. Ευελπίδων & Καλαμάτας 1 στη Βάρη, το έτος 2018.
41. Επιβολή προστίμου στην επιχείρηση με την επωνυμία “ΙΝΤΕRSPORT ATHLETICS AEE” για την τοποθέτηση ενός (1) διαφημιστικού πλαισίου/επιγραφής μονής όψης που έχει τοποθετηθεί στην πρόσοψη του καταστήματος επί της οδού Λεωφ. Βάρης 60 στη Βάρη, το έτος 2018.
42. Επιβολή προστίμου στην επιχείρηση ΤΣΙΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΘΩΜΑ για την αυθαίρετη τοποθέτηση ενός (1) διαφημιστικού πλαισίου/επιγραφής μονής όψης που έχει τοποθετηθεί κάθετα προς την όψη του κτιρίου σε ιδιωτικό χώρο (πρασιά) επί της οδού Λ. Αθηνάς & Άρεως 2Α στη Βουλιαγμένη, το έτος 2018.
43. Επιβολή προστίμου στην επιχείρηση ΤΣΙΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΘΩΜΑ για την αυθαίρετη τοποθέτηση ενός (1) διαφημιστικού πλαισίου/επιγραφής μονής όψης που έχει τοποθετηθεί κάθετα προς την όψη του κτιρίου σε ιδιωτικό χώρο (πρασιά) επί της οδού Λ. Αθηνάς & Άρεως 2Α στη Βουλ/νη, το έτος 2019.
44. Επιβολή προστίμου στην επιχείρηση ΚΕΠΕΣΟΓΛΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ με τον διακριτικό τίτλο “DAMIANO” για την αυθαίρετη τοποθέτηση ενός (1) διαφημιστικού πλαισίου/επιγραφής διπλής όψης που έχει τοποθετηθεί κάθετα σε ιδιωτικό χώρο (πρασιά) επί της οδού Δήμητρας 14 στη Βάρη, το έτος 2018.
45. Επιβολή προστίμου στην επιχείρηση με την επωνυμία “ΒΙΛΛΑ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ” Σ. ΚΡΙΠΑΡΑΚΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ για την αυθαίρετη τοποθέτηση ενός (1) φωτεινού διαφημιστικού πλαισίου/επιγραφής μονής όψης σε ιδιωτικό χώρο στη 2η όψη του κτιρίου πέραν αυτής στη 1η όψη που επιτρέπεται επί της οδού Θάσου 1 στη Βάρκιζα, το έτος 2019.
46. Επιβολή προστίμου στην επιχείρηση με την επωνυμία “HOMU THOTH SINGLE MEMBER PRIVATE COMPANY” - Υπηρεσίες εστίασης, για την αυθαίρετη τοποθέτηση ενός (1) διαφημιστικού πλαισίου/επιγραφής διπλής όψης που έχει τοποθετηθεί κάθετα προς την όψη του κτιρίου σε ιδιωτικό χώρο (πρασιά) επί της οδού Λ. Ευελπίδων 12 στη Βάρη, το έτος 2018.