Σάββατο 31 Οκτωβρίου 2020
21:53
Τα νέα Βάρης,
Βούλας & Βουλιαγμένης
728x90
Ο Δημοσθένης Βαμβασάκης και ο Λευτέρας Αργυρουδάκης είναι οι νέοι Αντιδήμαρχοι του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης μετά από απόφαση του Δημάρχου, Γρηγόρη Κωνσταντέλλου.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος, Βαμβασάκης Δημοσθένης (Δήμος) του Μιχαήλ ορίζεται Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος και Πρασίνου και του μεταβιβάζονται οι αρμοδιότητες που περιλαμβάνουν ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες:

Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Πρασίνου.
α) Τμήμα Περιβάλλοντος
β) Τμήμα Ανάπτυξης και Συντήρησης Πρασίνου
γ)Τμήμα Οργάνωσης και Λειτουργίας Κοιμητηρίων

Λειτουργία και οργάνωση των λουτρικών εγκαταστάσεων του Δήμου.
Λειτουργία λαϊκών αγορών.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος, Αργυρουδάκης Ελευθέριος του Σταύρου ορίζεται Αντιδήμαρχος Λειτουργίας Υποστήριξης Οχημάτων και Αλιευτικού καταφυγίου Βάρκιζας και του μεταβιβάζονται οι αρμοδιότητες που περιλαμβάνουν ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες:

Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης
Τμήμα Διαχείρισης και Συντήρησης Οχημάτων (εκτός λεωφορείων του Δήμου).

Σημειώνουμε πως στο Δήμο Βάρης Βούλας Βουλίαγμένης, από τους εφτά συνολικά αντιδημάρχους, παρά το γεγονός ότι ο νόμος προβλέπει να αμείβονται μέχρι πέντε, μόνο οι τέσσερις λαμβάνουν την προβλεπόμενη αντιμισθία ενώ οι τρεις είναι αμισθοι.