Σάββατο 31 Οκτωβρίου 2020
22:12
Τα νέα Βάρης,
Βούλας & Βουλιαγμένης
728x90
Η Κάρτα Δημότη είναι μια πρωτοβουλία του Δήμου Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης, που σκοπό έχει την αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών προς του δημότες μας.