Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου 2020
06:11
Τα νέα Βάρης,
Βούλας & Βουλιαγμένης
728x90
Την Τετάρτη 8 Ιουνίου στις 7 μ.μ θα συνεδριάσει το δημοτικό συμβούλιο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης με 20 θέματα προς συζήτηση. Μεταξύ των θεμάτων, τα σημαντικότερα είναι η υπογειοποίηση των καλωδίων της ΔΕΗ στην Βάρκιζα και η συντήρηση του πρασίνου στο παραλιακό μέτωπο του Δήμου.

Aναλυτικά τα θέματα που θα συζητηθούν:

1. Ψήφισμα εναντίον των συμφωνιών ΤΤΙP - CETA - TiSA και κήρυξη του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης σαν περιοχή “Ελεύθερης Ζώνης από τις ΤΤΙP - CETA -TiSA”.

2. Κατανομή ποσού 155.660,77 € που έχουν παρακρατηθεί από 18.11.2014 έως 31.5.2016 από φόρο ηλεκτροδοτούμενων χώρων για τα σχολεία.
3. Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής Καταστροφής Κινητών Πραγμάτων του Δήμου.
4. Έγκριση δαπάνης υπογειοποίησης του εναέριου δικτύου του ΔΕΔΔΗΕ στην Βάρκιζα.
5. Έγκριση διενέργειας και τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο ¨Προμήθεια λοιπών αναλώσιμων συνεργείου αυτοκινήτων”.
6. Έγκριση διενέργειας και τρόπου εκτέλεσης της υπηρεσίας με τίτλο “Συντήρηση πρασίνου κοινοχρήστων χώρων παραλιακού μετώπου Δήμου”.
7. Έγκριση διενέργειας και τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο “Προμήθεια φυτών, σπόρων, έτοιμου χλοοτάπητα, χώματος, ειδών φυτοπροστασίας, λίπανσης και λοιπών υλικών πρασίνου”.
8. Έγκριση διενέργειας και τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο “Προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρονικού συστήματος ελέγχου υπόγειας άρδευσης και αντλιοστασίων”.
9. Έγκριση διενέργειας και τρόπου εκτέλεσης της υπηρεσίας με τίτλο “Εργασίες συντήρησης & επισκευής δεξαμενών αντλιοστασίων & των δικτύων τους”.
10. Έγκριση διενέργειας και τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο “Προμήθεια & τοποθέτη-ση περιφράξεων σε παιδικές χαρές, κοιν. χώρους, αθλητικά κέντρα”.
11. Παράταση χρόνου εκτέλεσης της μελέτης “Πολεοδομική μελέτη τροποποιήσεων στην περιοχή της Λαθούριζας Δήμου Βάρης”.
12. Έγκριση Β2 σταδίου της μελέτης με τίτλο “Πολεοδομική μελέτη επεκτάσεων στην περιοχή Λαθούριζας Δήμου Βάρης”.
13. Έγκριση για την 1η παράταση του συμβατικού χρόνου περαίωσης του έργου “ΔΗΜΟΤΙΚΗ Ο-ΔΟΠΟΙΙΑ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΩΝ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΔΡΟΜΩΝ”.
14. Έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο “Ανέγερση Γυμνασίου Βουλιαγμένης”.
15. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε του έργου: “Α-νακατασκευή Δημοτικών Κτιρίων”.
16. Έγκριση τοποθέτησης πινακίδων - στάσεων σε κοιν. χώρους του Δήμου μας για την κυκλοφο-ρία ειδικών τουριστικών λεωφορείων Δ.Χ. ανοιχτού τύπου αστικής περιήγησης του τουριστικού γραφείου με την επωνυμία “ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ Α.Ε.Ξ.Τ.Ε.”.
17. Έγκριση τοποθέτησης πινακίδων - στάσεων σε κοιν. χώρους του Δήμου μας για την κυκλοφο-ρία ειδικών τουριστικών λεωφορείων Δ.Χ. ανοιχτού τύπου αστικής περιήγησης του τουριστικού γραφείου με την επωνυμία “SOMACO TOURS SA”.
18. Αναστολή κυρώσεων και διαγραφή προστίμου που αφορά ανέγερση & διατήρηση αυθαιρέ-των με οφειλέτη την κα Ζαχαριάδου Ειρήνη.
19. Διαγραφή τέλους κατάληψης κοινοχρήστου χώρου οικ. έτους 2015.
20. Έγκριση κοπής δένδρου σε πεζοδρόμιο του Δήμου στην οδό Ζεφύρου 21.