Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου 2020
08:27
Τα νέα Βάρης,
Βούλας & Βουλιαγμένης
728x90
Το ποσό των 25 εκ. ευρώ κατανέμεται σε όλους τους δήμους της χώρας για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ενόψει και της έναρξης της σχολικής χρονιάς.