Σάββατο 27 Φεβρουαρίου 2021
05:26
Τα νέα Βάρης,
Βούλας & Βουλιαγμένης
728x90
Η Επιτροπή Ισότητας των φύλων του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης συστάθηκε με την απόφαση υπ’ αριθμ. 249/2020 του Δημοτικού Συμβουλίου, τον Σεπτέμβριο του 2020.
Σελίδα 1 από 40