Παρασκευή 18 Οκτωβρίου 2019
01:48
Τα νέα Βάρης,
Βούλας & Βουλιαγμένης
728x90
Με πρωτοβουλία της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Λυδίας Αργυροπούλου, σε συνεργασία με τον Ειδικό Σύμβουλο Δημάρχου σε θέματα Οργάνωσης και Διοίκησης Τεχνολογίας και Πληροφορικής κ. Ιωάννη Παλαμιδά, το Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού & Ανάπτυξης και το Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου, έχει ξεκινήσει ηλεκτρονική καταχώρηση του υπάρχοντος αρχείου του Δημοτικού Συμβουλίου των πρώην Δήμων Βάρης, Βούλας και Βουλιαγμένης καθώς και του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, σε ενιαία βάση δεδομένων.

Σκοπός της διαδικασίας είναι η ηλεκτρονική διαφύλαξη των αρχείων του Δ.Σ. στο διηνεκές αλλά και η χρησιμοποίηση του αρχείου για την ταχεία εύρεση και αναπαραγωγή εγγράφων.

Για την ψηφιοποίηση χρησιμοποιήθηκε το πρόγραμμα Omeka, ένα ανοιχτού κώδικα λογισμικό το οποίο δημιουργήθηκε στο Πανεπιστήμιο George Mason. Χρησιμοποιείται σε βιβλιοθήκες, μουσεία, κλπ. Ανά τον κόσμο και χαρακτηρίζεται από το φιλικό περιβάλλον και την ευκολία χρήσης.

Μετά τη μετατροπή του αρχείου του Δημοτικού Συμβουλίου, θα ακολουθήσουν τα αρχεία της Νομικής Υπηρεσίας και τα Αρχεία του Γραφείου Δημάρχου.