Σάββατο 06 Ιουνίου 2020
04:10
Τα νέα Βάρης,
Βούλας & Βουλιαγμένης
728x90
Μπαίνουν "μπροστά" τα έργα για την ανάπλαση και επαναλειτουργία του "Αστέρα Βουλιαγμένης", μετά και την υπογραφή του συμφώνου συναντίληψης μεταξύ του Δημάρχου Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης Γρηγόρη Κωνσταντέλλου, και του διευθύνοντα συμβούλου του ξενοδοχείου Στυλιανού Κουτσιβίτη.

Όπως τονίστηκε στην συνάντηση, σκοπός είναι η προώθηση της κοινωνικοοικονομικής ανάπτυξης της ευρύτερης περιοχής, σημείο αναφοράς της οποίας είναι ο Αστέρας, και η ανάδειξή της ως μια μεγάλη περιβαλλοντική, πολιτιστική και κοινωνική αξία.

Συγκεκριμένα, η εταιρεία δεσμεύτηκε να υλοποιήσει καθ΄ υπόδειξη του δήμου τεχνικά έργα, συνολικού κόστους 650.000 ευρώ, και να απορροφήσει στο νέο ξενοδοχείο, εργατικό δυναμικό που κατοικεί στον Δήμο.

Επίσης συμφωνήθηκε μεταξύ των δύο μερών ότι σημαντικό μέρος των δράσεων που εντάσσονται στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης θα διενεργούνται εντός των ορίων του Δήμου, δημιουργώντας προστιθέμενη κοινωνική αξία στην περιοχή.