Σάββατο 27 Φεβρουαρίου 2021
05:17
Τα νέα Βάρης,
Βούλας & Βουλιαγμένης
728x90
Προκειμένου να διασφαλιστούν συνθήκες ασφαλούς μετακίνησης των κατοίκων της πόλης κατά τη διάρκεια της περιόδου αυστηρών περιοριστικών μέτρων, αποφασίστηκε η συνέχιση της λειτουργίας της Δημοτικής Συγκοινωνίας.
Σελίδα 1 από 21