Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου 2020
16:51
Τα νέα Βάρης,
Βούλας & Βουλιαγμένης
728x90
Ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης επενδύει στην αξιοποίηση της τεχνολογίας. Στο πλαίσιο αυτό, ψηφιοποιείται πλήρως το αρχείο του Δήμου.

Η ηλεκτρονική καταχώρηση του υπάρχοντος αρχείου των πρώην Δήμων Βάρης, Βούλας και Βουλιαγμένης καθώς και του ενιαίου Δήμου 3Β σε μια ενιαία βάση δεδομένων έχει ολοκληρωθεί.

Σειρά θα πάρουν τα αρχεία της Νομικής Υπηρεσίας και τα αρχεία του Γραφείου Δημάρχου. Σκοπός της διαδικασίας είναι η ηλεκτρονική διαφύλαξη των αρχείων στο διηνεκές αλλά και η χρησιμοποίηση του αρχείου για την ταχεία εύρεση και αναπαραγωγή εγγράφων.

Επιπλέον, έχει αντικατασταθεί η έντυπη αλληλογραφία και ενημέρωση των συλλογικών πολιτικών οργάνων, με την ηλεκτρονική. Με αυτό τον τρόπο, ο Δήμος εξοικονομεί περίπου 140.000 φύλλα χαρτιού ετησίως.

Να επισημανθεί πως ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης ανακηρύχθηκε ως ο κορυφαίος ψηφιακός Δήμος της χώρας, στην αποτελεσματικότητα των εφαρμογών που εγκαταστάθηκαν και των μεθόδων που ακολουθήθηκαν σε αυτόν.

Τέλος, μπαίνει σε λειτουργία το επόμενο διάστημα η ψηφιακή πλατφόρμα «δημοτικού ΤΑΧΙS», η οποία έχει στόχο την ψηφιακή ενημέρωση των δημοτών σχετικά με τις οφειλές τους και τη ρύθμιση ή εξόφληση των χρεών τους.

{Δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα 'Δημοσιογράφος' στο φύλλο Σεπτεμβρίου}