Δευτέρα 01 Μαρτίου 2021
12:11
Τα νέα Βάρης,
Βούλας & Βουλιαγμένης
728x90
Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.) είναι ένα πρόγραμμα που υλοποιείται στον Δήμο Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης και απευθύνεται σε παιδιά νηπιαγωγείου και Δημοτικού ηλικίας 5-12 ετών.
Σελίδα 60 από 60