Δευτέρα 25 Ιανουαρίου 2021
06:23
Τα νέα Βάρης,
Βούλας & Βουλιαγμένης
728x90
Άμεσα τη διαδικασία ένταξής του στο πρόγραμμα «Εκπόνηση Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων» (ΤΠΣ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας προχωρά ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης.