Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου 2020
17:53
Τα νέα Βάρης,
Βούλας & Βουλιαγμένης
728x90
Μετά από σχεδόν ένα χρόνο συνεδρίασε το Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων (ΣΥ.ΠΟ.ΘΑ) και ενέκρινε την αναθεώρηση της πολεοδομικής μελέτης της περιοχής Κόρμπι Βάρης.